Aktuell energipolitik

Här kan du läsa om vad som händer inom energipolitiken. SERO bevakar noga vad som sker inom detta område både nationellt och inom EU och är ofta delaktig i utredningar.

 • 20150319
  Öppet brev till kulturministern, Alice Bah Kunke
  Läs brevet här
 •  2013-11-22
  SERO:s yttrande avseende elcertifikatssystemets kontrollstation 2015
  Läs yttrandet här.

 • 2012-05-25
  SERO skriver till Anna Karin Hatt och kräver bättre villkor för förnybar energi
  Läs brevet här
 • SERO skriver till Energimyndighetens generaldirektör och Näringsministern angående Golvpris på elcertifikat
  Läs breven här och här
 • Öppet brev till rikspolitiker och beslutsfattare angående fastighetsskatten på småskalig vattenkraft. Läs här 
 • SERO:s syn på aktuella energipolitiska frågor. Läs här
 • SERO:s brev till regeringen med anledning av Skatteverkets ställningstagande om beskattning av kooperativa
  föreningar. Läs här
 • SERO:s brev till regeringen angående biogas. Läs Brev 1, Brev 2
 • 2009-10-02

  En analys av svensk lagstiftning i förhållande till Förnybarhetsdirektivets artikel 16, med förslag till författningsändringar.
  SERO  har deltagit i två möten med Energimarknadsinspektionen angående implementeringen av EU-direktivet i svensk lagstiftning.Nedan hittar Du  SERO:s kommentarer.

  SERO:s synpunkter


 • Regerenigens proposition 2008/09:92. Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked. Läs hela förslaget här.

  Tyvärr innehåller inte propositionen något förslag om delar av certifikat vid delrenovering av kraftverk.Det krävs renovering motsvarande ett nytt kraftverk för att få en ny tilldelningsperiod enligt propositionen. SERO avser att uppvakta näringsutskottet med begäran om ändring i regeringens förslag så att delrenoveringar av kraftverk berättigar till delar av certifikat. Detta för att förhindra nedläggning av ett stort antal kraftverk.

  Läs SERO:s Förslag och SERO:s brev till Näringsdepartementet


Länkar:

Sveriges Regering - Energipolitik