SERO Bioenergi

 Energiskog, salix Sektionen arbetar med att främja ökad användning av bioenergi i alla former och särskilt den småskaliga. En viktig del av sektionens arbete består i praktisk användning samt att informera om bioenergins ekonomi och miljöfördelar.

Ordförande
Kurt Hansson
Norrbäck
73392 SALA
Telefon: 0224-106 33
E-mail: kurt.hansson@gasilage.se

Medlemskap
Medlemsavgift är 50 kr plus medlemsavgift till SERO
Betalas till postgiro 6 78 57-3 (SERO).

 

 

 

Läs SERO:s brev till regeringen om biogas här

 

Småskalig värmeförsörjning med biobränslen

Energimyndighetens program Småskalig värmeförsörjning med biobränslen (”Småskalprogrammet”) startade 1 januari 2007 och pågår fyra år med en budget på 40 miljoner kronor.Programmet syftar till att minska hinder för konvertering från olje- och eluppvärmning till uppvärmning med bioenergi genom vidareutveckling av konkurrenskraftig småskalig bioenergiteknik. Även systemlösningar där biobränslen kombineras med solvärme och värmelager ska vidareutvecklas. Huvudinriktningen är anläggningar med en effekt på upp mot 10 MW, men även tillförselsystem samt miljö- och utsläppsfrågor ingår. Läs mer

 

Klimatneutral bioenergi

En fjärdedel av den energi som årligen används i Sverige kommer från bioenergi. Merparten kommer från skogsbruket. Åkergrödor, liksom förädlade biobränslen från skogsråvara, förväntas få en ökad betydelse för produktion av biodrivmedel. Beräkningar från SLU visar att biogas är ett klimatmässigt mycket fördelaktigt alternativ. Läs mer

 

Länkar:

SveBio
Bioenergiportalen