Elbil SverigeElbil Sverige är ett fristående och ideellt riksförbund med syfte att dels hålla medlemmarna
informerade om elfordonsaktiviteter runt om i världen och dels verka för ett ökat användande
av elfordon i Sverige.
Vårt huvudsakliga intresseområde är väggående fordon för persontransporter.
Medlem i Elbil Sverige kan alla bli som är intresserade av elfordon, såväl privatpersoner som företag
och organisationer. 

 

                   


Till Elbil Sveriges hemsida

Några andra "elbilsidor": www.evguide.nu, www.elbil.no, www.evworld.com , Green Highway och Elbilist.se

 

Elbilens konsekvenser för elnät,  elproduktion och servicestrukturer.

Läs rapport från Vinnova