Elhandel

Trave med pengarTrave med pengarTrave med pengarTrave med pengar

För att underlätta handeln med el i Norden finns Nord Pool, som är världens första internationella elbörs. Den innefattar en fysisk spotmarknad för elhandel på timbasis. Det finns också en finansiell terminsmarknad för handel inom Norden. Varje förmiddag skickar aktörerna in sina bud till spotmarknaden om att köpa eller sälja en viss mängd el för varje timme nästkommande dygn. På eftermiddagen avgörs kraftutbytena och elpriserna sätts. Dessa finns bland annat tillgängliga på Nord Pools webbplats. Ägare är Svenska Kraftnät och den norska motsvarigheten Statnett SF som äger hälften var av bolaget
Europex är en sammanslutning av alla elbörser i Europa, På Europex webbplats finns länkar till alla börser som ingår i sammanslutningen