SERO Energieffektivisering

 gammaldgs strömbrytare  gammaldgs strömbrytare  gammaldgs strömbrytare  gammaldgs strömbrytare  gammaldgs strömbrytare  gammaldgs strömbrytare


Sektionen arbetar främst med att informera om hur man använder energi mer effektivt inom alla sektorer från
industri till bostäder

Ordförande
Göran Bryntse
Dalby 201, 247 94 DALBY                                                                                  
Telefon:046-200 21, 070- 621 71 96
E-mail: goran.bryntse@sero.se
Medlemskap
Medlemsavgift är 50 kr plus medlemsavgift till SERO
Betalas till postgiro 6 78 57-3 (SERO). 


Landskap, dimma och vatten   Elbehov och eleffektivisering

 Göran Bryntse Tekn Dr  Se bildspelet här    In english here

 
                                                                                                        Klimatsmarta tips för hemmet Här

  

  Länkar: