BLI MEDLEM NU!

    

Medlemsavgiften ,350 kr, gäller för hela 2017. Familjemedlem betalar 50 kr och studerande betalar 150 kr.(Familjemedlem får ingen egen tidning)
Du kan registrera dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi en medlems faktura.. Du kan också betala in dina medlemsavgift till SERO:s BG 829-8481. Glöm i så fall inte att ange fullständig adress och om möjligt även e-postadress och telefonnummer


Bli medlem i SERO, ett sätt att göra din röst hörd!

  För medlemskap i Svensk Vattenkraftförening eller Svensk Vindkraftförening se www.svenskvattenkraft.se resp.
  www.svensk-vindkraft.orgHär kan du registrera dig som medlem,
eller beställa mer information om SERO

Javisst, jag vill bli medlem i SERO och betalar in 350 kr till BG 829-8481.

Jag vill också bli medlem i

Bioenergisektionen
Solenergisektionen
Sektionen för Vätgas och bränsleceller
Energieffektiviseringssektionen.
Energi för egen förbrukning.
Tillkommande avgift är 50 kr per sektion.

Jag kan också tänka mig att delta mera aktivt i föreningens arbete, jag är speciellt intresserad av .
Jag vill gärna att ni skickar mig information om SERO och SERO:s arbete.

Kontaktuppgifter