Förnybar Energi & Energieffektivisering


                                        
 Förnybar Energi & Energieffektivisering  ges ut av SERO  med  fyra nummer per år. Läsekretsen består förutom föreningarnas medlemmar av privatpersoner, företag, andra organisationer samt myndigheter och beslutsfattare med stort intresse för energieffektivisering och förnybar energi.
Upplagan är 3000 ex per utgåva.

Ansvarig utgivare: Göran Bryntse Tel. 070-621 71 96, goran.bryntse@sero.se
Redaktör:Staffan Bengtsson Tel. 035-104 150, staffan.bengtsson@teknikfor.se 
I Redaktionsrådet ingår : Göran Bryntse,  Christer Söderberg, Olof Karlsson,  Peter Danielsson samt Roland Davidsson.
Annonser: Olof Karlsson, Tel. 0221-197 65,  Olof.karlsson@sero.se
Adress: Förnybar Energi & Energieffektivisering,c/o Peter Danielsson, Romelevägen 7, 681 52 KRISTINEHAMN
E-mail: redaktionen@fornybarenergi.nu

Vill Du publicera en artikel, insändare eller liknande så skickar du  ditt material till  redaktionen via e-mail eller post.
Observera att vi inte kan ansvara för icke beställt material.

Annonsera i Förnybar Energi & Energieffektivisering

Med en annons i Förnybar Energi & Energieffektivisering når Du ett stort antal företag inom branschen "Förnybar Energi"  men också ett stort antal intresserade privatpersoner, dessutom stöder Du SERO i arbetet för att främja utvinning och användning av Förnybar Energi.

  Allt du behöver veta om annonsering, annonspriser samt årets utgivningsplan hittar du HÄR


TIDIGARE  UTGÅVOR

Läs tidigare utgåvor av Förnybar Energi & energieffektivisering här

Läs tidigare utgåvor av SERO-journalen här.