Tidningen Förnybar Energi


                                        
  Tidningen Förnybar Energi   ges ut av SERO  med  fyra nummer per år. Läsekretsen består förutom  föreningarnas
  medlemmar av privatpersoner, företag, andra organisationer
samt myndigheter och  beslutsfattare med stort
 
intresse för energieffektivisering och förnybar energi.
  Upplagan är ca 2000 ex per utgåva.

  Ansvarig utgivare: Göran Bryntse Tel. 070-621 71 96, goran.bryntse@sero.se
  Redaktör:Staffan Bengtsson Tel. 035-104 150, staffan.bengtsson@teknikfor.se 
  I Redaktionsrådet ingår : Göran Bryntse,  Christer Söderberg, Olof Karlsson,  Peter Danielsson samt Roland Davidsson.
  Adress: Förnybar Energi ,c/o Peter Danielsson, Romelevägen 7, 681 52 KRISTINEHAMN
  E-mail: info@sero.se

  Vill Du publicera en artikel, insändare eller liknande så skickar du  ditt material till  redaktionen via e-mail eller post.
  Observera att vi inte kan ansvara för icke beställt material.

 Annonsera i Förnybar Energi

Med en annons i Förnybar Energi når Du ett stort antal företag inom branschen "Förnybar Energi"  men också ett stort antal intresserade privatpersoner, dessutom stöder Du SERO i arbetet för att främja utvinning och användning av Förnybar Energi.

  Allt du behöver veta om annonsering, annonspriser samt årets utgivningsplan hittar du HÄR


 TIDIGARE  UTGÅVOR

  Läs tidigare utgåvor av Förnybar Energi  HÄR

  Läs tidigare utgåvor av SERO-journalen  HÄR