Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation

SERO, är en ideell allmännyttig förening som bildades 1980.

Organisationen har som uppgift:

Att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.

SERO samarbetar med nedanstående fristående föreningar och sektioner

  • Vindkraft - SVIF Svensk Vindkraftförening
  • Vattenkraft - SVAF, Svensk Vattenkraftförening
  • Elfordon -Elbil Sverige
  • Bioenergi
  • Energi på lantgård
  • Solenergi
  • Vätgas/Hydrogen
  • Energieffektivisering

Sex lokala energiföreningar är anslutna till SERO.

SERO har ca 2 500 medlemmar.

Viktiga aktiviteter

SERO stödjer medlemmar som behöver hjälp med frågor om förnybar energi. Genom det helägda bolaget SERO Service AB genomförs förhandlingar med köpare av el och elcertifikat för medlemmarnas räkning. SERO ingår även i arbetsgrupper, inom Miljö- och Näringsdepartementen, som arbetar med frågor om förnybar energi. Genom uppvaktningar av politiker arbetar SERO för förbättringar av villkoren för förnybara energikällor.

SERO ingår tillsammans med systerorganisationer från olika EU-länder i en federation, EREF, European Renewable Energies Federation. EREF följer noga och försöker påverka utvecklingen inom energi- och miljöområdet så att villkoren på EU-nivå får en utformning som på bästa möjliga sätt främjar utvecklingen av förnybar energi.