Inbjudan till El-bilmässa Filipstad 28 april

 

 

Plats: OKQ8-macken, Konsul Lundströms väg 2, Filipstad

Tid: Lördag 28/4

Kl: 11-15

  •  Visning av elbilar och elfordon. Provkörning och möjlighet att ställa frågor.

  •  Utställning av elbilar från företag på mackens område mot Konsul Lundströms väg

  •  Utställning av privata elbilar framför Filipstads Energinät

  •  Information om laddning av elbilar, hemma och på offentliga ladd-stationer i utställningslokaler i macken och utomhus

  •  Föredrag-information i konferenslokal vid Wikers Plåt mellan 11-15 enligt kommande planering

  • Visning av elcyklar 

Förtäring: Kaffe och korv och bröd mm

Parkering för besökande på parkering vid ICA, Lidl samt Wikers plåt

Logistikplanen visar placering av utställningsytor, lokaler och parkering, se bifogad bilaga.

På OKQ8 macken finns en snabbladdare; GARO GQ50 med 3 st ladduttag, ett DC CHAdeMO 50 kW, ett DC CCS 50 kW, ett Typ2 AC 22 kW

Mässan arrangeras av de kommunala energirådgivarna i Filipstads, Storfors och Kristinehamns kommuner i samarbete med SERO(Sveriges Energiföreningars Riksorganisation), Elbil Sverige Värmlandsföreningen, OKQ8-macken i Filipstad mfl

Översikt Elbilsmässområde Filipstad OKQ8- mack med omgivningar
 

 
 
 
 
 
 

2018-03-07