Elbils/Solcellsmässa i Kristinehamn 22 sep

 22 september Elbils/Solcellsmässa i Kristinehamn

 

Arrangör: Energirådgivarna i Filipstad-Storfors-Kristinehamn

 

 

Tillsammans med Elbilsföreningen Sveriges Värmlandsavdelning deltog SERO-VEV på
en mässa som handlade om elbilar och solceller, i lördags den 22 september.
I hård blåst och så småningom solsken kämpade alla utställarna med att hindra visningsmaterialet från att blåsa bort. Vi delade ut vår tidning och berättade om SERO och poängen med medlemskap.
De egentliga arrangörerna var energirådgivarna i Filipstad-Storfors-Kristinehamn som nu knöt ihop frågorna om att skaffa en elbil och att också göra bränslet hemma med hjälp av solceller.
Det var många som passade på att provköra de elbilar som fanns på plats. Elbilsföreningen hade med två egna elbilar som de berättade om för intresserade besökare. Representanterna för solcellsföretagen fick många frågor och på vår fråga om de hade mycket att göra svarade de att de var fullbelagda med montage under lång tid framöver.
Det var en dag med många frågor och det gavs många svar, det här med elbilar ger upphov till massor av frågor från de som är intresserade. Det krävs folkbildning i ämnet för att de som verkligen vill skaffa en elbil skall känna sig trygga. Fördelarna som då kommer fram är så stora att bekymren försvinner och entusiasmen sprider sig.

Anders B
Värmlands Energi &Vindkraftförening
SERO
 

Torget i Kristinehamn

Nyfikna besökare på torget i Kristinehamn
En artikel i tidningen om mässan, klicka på bilden för att se en förstoring

2018-09-27