Årsmötet 5 - 6 maj 2019 i Katrineholm

 

 

 
 

Mer information om årsmötet 2019 kommer senare!

 

Information om utställningarseminarier och årsmöten den 5-6 maj 2019 i ETC i Katrineholm

Söndag den 5 maj kommer ett flertal organisationer inom områdena Energieffektivisering och Förnybar Energi att tillsammans arrangera utställningar, seminarier och andra aktiviteter.
Samarbetspartner är ETC-Kullen i Katrineholm där söndagens aktiviteter kommer att äga rum.

kl 10.00-16.00

 - Utställning elbilar-elfordon-laddutrustning- energilager
 - Utställare förnybar energi och energieffektivisering inom olika områden
 - Visning och guidade turer om förnybar energi mm på Kullen Lek och tipspromenader
 - Lunch och kaffeservering
 - Årsmöten i de olika föreningarna
 - På kvällen middag med Tomas Kåberger på stadshotellet i Katrineholm

Måndagen den 6 maj genomförs en seminariedag runt förnybar energi och energieffektivisering på Stadshotellet i Katrineholm. Mer detaljerad information kommer efterhand som programpunkter, utställare, föredragshållare mm blir klara. Båda dagarna är öppna för medlemmar i föreningarna och för allmänheten.

Boka in dessa dagar i almanackan redan nu. Samarbetande föreningar;
 - Svensk Vindkraftförening(SVIF)
 - Elbil Sverige
 - Energirådgivarna

 - Sveriges Energiföreningars Riksorganisation(SERO)
 - Västmanland-Upplands Energiförening
 - Södermanlands Energiförening
 - Dalarnas Energiförening m fl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-01-29