Biokol

Biokol är växtmaterial som har genomgått en pyrolysprocess, dvs upphettats under syrebrist. Resultatet blir en ren kolförening som på grund av cellväggarnas ursprungliga uppbyggnad har en mycket stor inre yta. Biokol har många positiva egenskaper. Nedmyllad i jord ger det stor vattenhållande förmåga åt jorden. Det håller kvar näringsämnen och hindrar avgång av lustgas. Stimulerar bildning mykorrhiza. Biokol fungerar som en kolsänka och kan bidra till att uppnå 2 gradersmålet  genom  att halveringstiden för biokol är mellan 1000-10000 år i mark.
  

Klicka för att komma till Branschföreningen Biokol Sveriges egen sida

2018-02-04