Elbil Sverige

 

Elbil Sverige är ett fristående och ideellt riksförbund med syfte att dels hålla medlemmarna informerade om elfordonsaktiviteter runt om i världen och dels verka för ett ökat användande av elfordon i Sverige. 
Vårt huvudsakliga intresseområde är väggående fordon för persontransporter. 
Medlem i Elbil Sverige kan alla bli som är intresserade av elfordon, såväl privatpersoner som företag
och organisationer

 

                   


 

Till Elbil Sveriges hemsida

Några andra "elbilsidor": www.evguide.nuwww.elbil.nowww.evworld.com , Green Highway och Elbilist.se

 

Elbilens konsekvenser för elnät,  elproduktion och servicestrukturer.

Läs rapport från Vinnova

 

 

 

2018-01-04