SERO EPL - Energi på lantgård

Odling av salix, hampa och andra energigrödor, biogasframställning samt vind-
och vattenkraft som komplement till traditionell jordbruksproduktion omfattas av SERO-EPL.

 

För mer information kontakta gärna:
Göran Sarner
Sigfridslund 812, 260 21 RÖSTÅNGA
Tel: 0413-54 31 10, E-mail: sarner@malmo.se
eller Mats Olsson
Staversvadsvägen 269, 290 37 ARKELSTORP
Tel: 044-913 94, 0708-79 13 94, E-mail: mats@vangaplantor.se 
Genom SERO-biblioteket kan Du köpa böckerna Vindkraft på lantbruk, Hampa till bränsle, fiber och olja samt Raps till motorbränsle. 

 

 

Föreningsaktiviteter 

Vertikalaxlad småskalig vindkraft

Göran Gatenfjord, Klagstorp, har nyligen installerat ett mindre vertikalaxlat vindkrafverk importerat från Kina. EPL gjorde i samband med föreningens årsmöte ett studiebesök för att ta del av hans erfarenheter. Läs mer  

 

Ett studiebesök på solcellsfabriken i Vilshult

Efter år av planerande och väntan fick EPL möjlighet att göra ett studiebesök på PV Enterprises fabrik i det lilla samhället Vilshult, en liten bit från Olofström. Vi fi k etttrevligt mottagande av Mikael Abaji, säljansvarig i bl.a. Sverige. Han var också vår guide när vi gick runt i fabriken. Läs m

 

 

2018-03-04