SEROs program för 100 % förnybar energi i Sverige.

Solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes. Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften och vindkraften.Solenergin står därmed för den största delen av såväl el- som värmeproduktion på jorden. Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet

Solvärme innebär att solenergin används för uppvärmning. En vanlig tillämpning är att värma upp vatten för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. I mindre skala kan solvärme användas för matlagning i en solugn. Solvärme används också i värmepump. 
Solel eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler, eller med en termisk process.

Ordförande SERO-Sol:
Leif Göransson
Kräcklinge Eketorp, 716 92 FJUGESTA
Tel. 019-22 41 87
E-post. sol.teknik.leif@swipnet.se

Medlemskap 
Medlemsavgift är 50 kr plus medlemsavgift till SERO
Betalas till postgiro 6 78 57-3 (SERO).

Gå gärna in på Svenska Solgruppen eller Svensk Solenergis sidor.

 


  Här hittar du information om Solceller och statligt stöd till solcellsinstallationer

   
 
 

  Klicka här för att ladda ner Informationsbroschyren om Solceller

  Ur Svensk författningssamling 2009:689 
Förordning om statligt stöd till solceller

  Blankett: 
Ansökan om solcellsstöd
 

20150225
 

Current and Future Cost of Photovoltaics

Ladda ner rapporten ( Eng) HÄR

2014-09-03

 

Svenska solcellsparker växer över megawatt-gränsen


Två solcellsparker spränger 1 megawatts-gränsen i år. Ytterligare en rad stora anläggningar tas i drift. 
Här är ett urval:

Snart kan solen börja jobba

Om en månad invigs Nordens största rörliga solcellspark intill E 18, mellan Västerås och länsgränsen. Just nu pågår monteringen av de sista panelerna, som tillsammans bildar 6 440 kvadratmeter solfångare. Relaterat - Vi räknar med att producera 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket skulle räcka till att klara årsbehovet av el för 400 lägenheter, förklarar Tommy Dahlström, en av sex delägare i Kraftpojkarna i Västerås AB som ansvarar för bygget.
Läs mer här

 

  2013-10-18

Största solelsparken byggs på hygge

På ett över fyra hektar stort skogshygge längs motorvägen öster om Västerås byggs Nordens största solelspark med över en megawatt installerad effekt.Läs mer här och här

 

 2013-10-14
 

Driver maskiner med solen

Styrelseledamoten i SERO och lantbrukaren Kurt Hansson från Sala har investerat i en rejäl solenergianläggning. 
Delvis med syftet att visa att det går att driva lantbruksmaskiner - med solen. Läs mer här
 


Karlskoga Tidning 2010-11-17

Solenergi – ett allt mer konkurrenskraftigt alternativ
 

Tyskland är stora och även Kina. Sverige små och i Karlskoga och Degerfors är intresset inte stort.
Lars Andrén var i Karlskoga i går och pratade solenergi och teknik

 

Lars Andrén är ordförande i Svenska solenergiföreningen, författare med mångårig erfarenhet inom energiområdet och med specialkompetens kring val av värmesystem och förnybar energi. 
– Det viktigaste av allt när man tänker solenergi är att inte hasta iväg utan man ska tänka efter vad man vill, oavsett om man bygger nytt eller ska byta ut eller göra tillval i den energikälla man har. Man ska ha tydliga planeringsmål precis som man har med vindkraften, menar Lars Andrén.
Läs hela artikeln här

 
 

Tvåårig utbildning inom solenergi

Det utbildas sedan några år installatörer i Härnösand som är specialiserade på solenergi. Härnösand har nu fått godkänt att starta utbildningen som tvåårig yrkeshögskola med rekrytering i hela landet.

Solenergimarknaden växer snabbt i hela Europa. Bara i Tyskland är det över 50 000 anställda i branschen. Även i Sverige ökar intresset för solenergi, men det har saknats utbildning för installatörer.
Studenterna får bland annat lära sig hur man kopplar samman solenergi med pellets och värmepumpar för att få ett komplett energisystem, skriver energinyheter.se. Mer information

 

49 miljoner till solceller

 

Midsummers solcellfabrik i Järfälla har fått beviljat 49 miljoner kronor i stöd   för småskalig testproduktion med en helt egen metod.Midsummer i Järfälla    ska tillverka kiselfria CIGS-solceller. I stället för kisel används en tunn film av    koppar, indium, gallium och selen som ljusabsorberande lager. 

Midsummer kommer motsatt de flesta konkurrenter att använda en helautomatisk   teknik kallad sputtring. Metoden är hämtad på cd- och dvd-industrin och med denna   metoden kan man pressa produktionskostnaderna betydligt. Midsummer har hittills    haft en mindre pilotanläggning. Det nya stödet på 49 miljoner kommer från   Energimyndigheterna och pengarna gör det möjligt för företaget att starta produktion   med sin metod i större skala. Stödet utgör 45 procent av den totala projektkostnaden   Läs mer

 

Mera läsvärt

Vinnova om Solenergi
Läs mer

Solenergi på stark frammarsch
Under tre dagar av konferenser om förnybar energi i Bryssel, där jag deltog i egenskap av svensk projektledare för EU-projektet REPAP (Renewable Energy Policy Action Paving the way to 2020) framkom att det nu sker en kraftig utbyggnad av solenergi och vindkraft i världen.
Göran Bryntse          Läs mer

Sveriges största markanlagda solelanläggning invigd
Den 5 oktober, invigdes Sveriges hittills största solelanläggning av landshövding,Ingemar Skogö, och det skedde i Sala. Anläggning är på 375 m2 och producerar energi,som skall räcka till 20 lägenheter.
 Läs mer

Solelen kommer dominera på sikt
I slutet av Marika Edoffs teknologtid på KTH hamnade hon på ett föredrag om solcellsforskning. Det lät spännande, så hon beslöt sig för att göra sitt exjobb hos föredragshållarens forskargrupp. Och där blev hon fast. Läs mer

Rapport från Intersolar 2009 här

Sök solcellsbidrag
Stödet avser solceller och inte solfångare.Syftet med det nya stödet från 2009 – 2011 är att fortsätta skapa
intresse för solceller i den byggda miljön. Genom att fler aktörer utefter hela värdekedja kommer i kontakt med tekniken och lär sig använda och anpassa sig till den så kommer kostnaderna att kunna sänkas. Målet är också att den årliga elproduktionen från solceller i Sverige ska öka med 2,5 GWh under stödperioden. Information om hur du söker stödet finns här

En blogg om förnybar energi, klimat och miljö, Lars Andén Läs mer

Solenergi på London Design week Läs mer

Nyheter om El från solen hittar du på föreningen SolELs sida

  s

Länkar:

 


Svensk Solenergi
Svenska Solgruppen
ESTIF     - European Solar Thermal Industry Federation
EPIA       - European Photovoltiac industry Association
ISES       - International Solar Energy Society
IEA Solar Heating and Cooling
IEA Photovoltaic Power

 

 

 

2018-03-04