Vätgas och Bränsleceller   

 

 

SERO:s vätgas/hydrogensektion har en inriktning på småskaliga projekt mera relaterade direkt till konsument.
Speciellt fokus har vi på uthållig energi och lagring via hydrogen och utmatning genom bränsleceller. 

Sektionen betonar vätgaslagring, små system för reservkraft, samverkande kombinatanläggningar exempelvis vind-, sol-, småskalig vattenkraft, vågenergi/H2-bränsleceller, gärna högeffektiva batterisystem byggda på lågspänning.

 

Vad vi arbetar med:

Sektionen lägger ner mycket av arbetet på att informera främst: tekniker, yrkeslärare och ungdom om hydrogen- samhället och dess möjligheter

Vi arbetar tillsammans med CET=Centrum för Ekologisk teknik framöver för att inhandla en mindre bränslecell(1kW) på andelsbasis. 
Den som är intresserad kan anmäla sig till oss för mer information). Bränslecellen skall så långt det är möjligt försörjas med vätgas från lokalt producerad "flödande energi" 
Vår sektion informerar dig om kurser, utbildning, tipsar om arbeten och ger dig nyheter om infrastrukturen på vätgasområdet i Sverige och i våra nordiska grannländer. Hör av dig. BLI MEDLEM. Vi finns för dig. Förutom i tidningen Förnybar Energi & Energieffektivisering kan du få nyheter och sammanfattningar i CETs nyhetsbrev 
www.ekocentrum.se.
Det mesta av utveckling för vätgas sker f.n. i Västsverige mycket tack vare våra kontakter med Norge och Danmark där man kommit en bra bit på väg (se våra länkar)

Andra intressanta sidor är www.zero.no och www.h2logic.com

Medlemskap 
Medlemsavgift 350 kr/år. Betalas till postgiro 6 78 57-3 (SERO).

Ordförande
Kjell Mott
Orustgatan 18 F,414 74 Göteborg
Telefon: 031-24 86 80, E-mail: 
kjellmott@yahoo.se


 

 Vätgas och bränsleceller - ett fossilfritt energialternativ att räkna med.

De fossilfria och förnybara energikällorna sol och vind går starkt fram [1]. På transportsidan har alternativet batterier och elbilar dominerat de senaste åren. Det är slående hur debatten om hur fossilfrihet skall uppnås tenderar att bli ensidig och dogmatisk. Mer eller mindre säkert förutsagda alternativ står mot existerande. Vi vill här diskutera läget för alternativet bränsleceller och vätgas. Vätgas kan framställas från vatten via elektrolys. Eftersom svensk elektricitet i stort sett är av icke-fossilt ursprung kvalificerar sig den elektrolytiskt framställda vätgasen också som ”fossilfri”.
 

De fossilfria och förnybara energikällorna sol och vind går starkt fram. På transportsidan har alternativet batterier och elbilar dominerat de senaste åren. Det är slående hur debatten om hur fossilfrihet skall uppnås tenderar att bli ensidig och dogmatisk. Mer eller mindre säkert förutsagda alternativ står mot existerande. Vi vill här diskutera läget för alternativet bränsleceller och vätgas. Vätgas kan framställas från vatten via elektrolys. Eftersom svensk elektricitet i stort sett är av icke-fossilt ursprung kvalificerar sig den elektrolytiskt framställda vätgasen också som ”fossilfri”. Det är den vätgasen vi diskuterar här.
 

Har vätgasen en plats? Jonas Blomberg har sammanställt några diskussionspunkter, för att få en överblick. Övergången till fossilfria drivmedel är allas angelägenhet.  Siffrorna är ur officiell statistik, från bloggar, intervjuer med representanter från olika institut och industrier.
Läs mer här
 

BRÄNSLECELLSBUSSAR I TRAFIK I OSLOOMRÅDET

 En glädjande miljönyhet nyhet från Norge. Läs mer på www.zero.no gå in på Hydrogen och ta del i en framsynt utveckling, som vi Sverige fuskade bort i Stockholm (SL) för ett par år sedan 
 
 

Bränslecellskonferens 2015 -12 -10
 

Du hittar alla presentationerna från konferensen längre ner men först ett personligt förord från Kjell Mott - SERO väst
 

När det gäller H2 systemen så tycker jag mig märka ett par ting. Från Utopi och magra sakuppgifter är vi nu på fast mark. Vätgasbelackarna måste ta sig an uppgiften att svälja den egna förtreten Personbilar( Vätgasbränsleceller) levereras i en allt raskare takt Standarder och tekniköverföring börjar fungera. Detta har till stora delar sin grund i oron för obalansen i klimatet. Utsläppsfria transportfordon går fria från kritik,eller med Peps Persson ord 0 gånger 0 är noll. Undertecknad har med Tegström i minnet tagit upp hur viktigt det är att fritidsbåtar och mindre färjor tas med i diskussionen. Det är betydligt enklare och billigare att sätta in bränsleceller/elmotor i en fritidsbåt än i en personbil. Den skada buller och oljespill orsakar vattenlevande djur,växter och kretsloppet i en vattenmiljö är om man skall få till det med en fras "försvinnande stor" Att se hav ,sjöar, floder, åar och kanaler som en soptunna och plats för avfall börjar slå tillbaka på oss människor. Med en saklig forskning och nya forskningsrön, så kan man se möjligheterna i ett bredare perspektiv. Tack och lov stannar då de värsta och mest storstilade idéerna på papperet. Bruksvärdet och nyttan för brukarna ger utrymme för det småskaliga med stor kontaktyta brukarna emellan. Man kan börja med det uppdämda behovet av att förse,fritidsbåtar,gräsklippare,jordfräsar pumpar mm med el från bränsleceller. Att förse en sommarstuga med elenergi(kanske reservkraft) går bra genom att låta fritidsbåten eller gräsklipparen gå på tomgång och leverera energi (el och 80 gradigt absolut rent vatten) Så kan vi med ett systemskifte göra oss av med flera problem samtidigt.
Kjell Mott SERO Västra Götaland  
Prestentationerna från Energiforsks Bränslecellskonferens hittar du 
HÄR


 

EKOPARK, STRÖMSTAD  

Dansk udviklingssamarbejde skal sikre forureningsfri brintdrevne gaffeltruck

Gaffeltruckproducenten DanTruck A/S og virksomheden H2 Logic A/S har indgået en samarbejdsaftale om udvikling og kommercialisering af forureningsfri brintdrevne gaffeltruck. Läs mer

2017-12-20