Vindkraft

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vinden är en förnyelsebar  energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energiinstrålning. Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle.

Läs mer om vindkraft på Svensk Vindkraftförenings eller Svensk Vindenergis webbplats

 

Intormation om andelsägd vindkraft HÄR

 

2018-02-21