Länkar

 2019-04-13

 

 

 

Myndigheter och statliga verk

 

 - Regeringen  
 - Sveriges Riksdag  
 - Energimyndigheten   som bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
 - Expertgruppen för miljöstudier  
 - Tillväxtverket Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet .
 - Naturvårdsverket  
 - Energimarknadsinspektionen  
 - Svenska Kraftnät  
 - SMHI  
 - VINNOVA   verket för innovationssystem
 - SWENTEC Sveriges miljöteknikråd
 - Vindlov.se härhittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillstånds-   processen
Organisationer    
 - 100%Förnybart  
 - Svensk Energi Branschorganisation för el, fjärrvärme och fjärrkyla
 - Svensk Vindenergi  
 - Svensk Solenergi Andelsägd vindkraft
 - SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen
 - Sweva   Svenska Elfordonsföreningen
 - LRF Lantbrukarnas Riksförbund
 - Gröna Bilister  
 - Värme och kraftföreningen    
 - Förnybart.nu  
 - Svenska Naturskyddsföreningen  
 - Zero  
 - Bellona  
 - Miljöresurs Linné  
 - Sveriges Centrum för Nollenergihus  
   

Elhandel

 

 - Nordpool  
 - Europex    
   

Internationellt

 

 - Energy EU EU: energiportal
 - ManagEnergy  - Nätverk bildat av Europeiska kommissionen, som bland annat arbetar för att öka användningen av förnybar energi i Europa.
 - Intelligent Energy Europe  
 - EREF   European Renewable Energies Federation
 - Solar Power Europe  
 - Energy News & Links  
   
International Energy Agency, EA  
 - International Renewable Energy    
 - Agency, IRENA  
 - REEEP Renewable energy & energy efficiency partnership
 - Renewable Energy World  
   

Forskning och utbildning

 

 - Elforsk Svenska elbolagens forsknings- och utvecklingsbolag
 - FORMAS forskning för hållbar utveckling Formas tidning för ett hållbart samhälle - Miljöforskning

Campus Varberg

 - The Planet in 2050  
 - Ångströmslaboratoriet  
 - Mistra  
 - CVI  Centrum för Vindbruk
 - KY-utbildningar Härnösand . Tvåårig utbildning inom solenergi
 - YH-utbildning Jokkmokk. Vattenkraftteknik, 4 terminer
   

Tidskrifter

 

 - Energivärlden

En tidning från  Energimyndigheten  

 - Miljöaktuellt

 

 - Energimagasinet

 

 - ERA

 

 - ETC - Miljö  

 

 - Tidskriften Bioenergi

 

 - EFFEKT - Klimatmagasinet

 

   

Bloggar om energi

Här hittar du några bloggar som kan vara intressant att följa

 

 

 - Om Energi - hållbar, förnybar  

Lars Andrén

 - Energiaktion

bloggen om klimatsmart energi och byggande

   

Lite av varje

 

 - Klimatsmart.se  
 - Ecoprofile.se  
 - Ställom klimatsajten om energi och miljö
 - 100 %  -  förnybar värme
 - Klimattipset.com  
   

Energi och byggande

Lite av varje  

 - Klimatsmart.se  
 - Ecoprofile.se  
 - Ställom - klimatsajten om energi och miljö
 - 100 %   förnybar värme
 - Klimattipset.com