2018-10-09

Lokala föreningar

Södermanlands Energiförening

Förnybart, småskaligt, energieffektivt och klimatvänlig.....

  Föreningens intresseområden är Solenergi, Vind- och Vattenkraft, Bioenergi, Värmepumpar och Energisparande


 

 

Solenergi

Solen är upphovet till all förnybar energi. Genom solfångare och solceller kan vi ta till vara på en liten del av den flödande energin. Föreningen arrangerar kurser om sol-el och solvärme och lär ut praktiskt hur man planerar och bygger sin egen solvärmeanläggning.

Vind- och Vattenkraft

Elektrisk energi producerad genom vindkraft ökar i Sverige. Föreningen är delägare i framgångsrika vindkraftprojekt på Öland och enskilda kan också bli delägare genom att köpa aktier eller andelar.
Om Du är intresserad av att delta i en studiecirkel om vindkraft eller vill Du bli delägare i ett vindkraftverk, kontakta oss

Bioenergi

Energiskog, skogsbränsle, bränslepellets, flis, ved och biogas är exempel på energislag som intresserar många av våra medlemmar. Genom projekt och studiebesök vill vi sprida kunskap om rätta sättet att elda med ved.

Värmepumpar och Energisparande

Många medlemmar är intresserade av hur man sparar energi i sin bostad. Värmepumpar, effektiva elapparater, isolering och ventilation är också områden som vi arbetar med i föreningen.


Välkommen som medlem!

Medlemsavgifter är 200 kr per år och betalas in på Bankgiro 449-4290
Vill Du veta mer så kontakta gärna föreningens ordförande
 

Rasmus Javalds
Rosenbergsgatan 33
63352 Eskilstuna
016-136009, 070-2166237
E-mail: rasmus.javalds @ unilabs.com

Föreningens styrelse hittar du här            
 

NYHETSBREV

 
Nyhetsbrev mars 2015
Nyhetsbrev augusti 2014

 

Nyhetsbrev februari 2014

 

   
Rapport från InterSolar 2009