2017-12-14

Energi- och Hållbarhetsforum Väst


 

Till hemsidan

Till en början arbetar kommer den nybildade föreningen arbeta  inom Göteborg och dess närhet.

Man satsar på samverkan med Ekocentrum /Gbg, studiebesök och information samt seminarier.
Några uppslag blir solceller,vågkraft, H2-bränsleceller, lågspänning och stirlingmotorer.
 

Styrelse      
Ordförande Daniel Hårdfeldt  
V ordf Jan Olof Lindgren    
kassör Charlotta Niklasson    
Kjell Mott.      
       
Facebook