Årsmöte 2015


 

ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM 2015 SEMINARIET

Fredagen bjöd på ett fullmatat program och först ut var Bengt Erik Löfgren som berättade om pellets och den enorma tillgång på energi som finns i rester från skogsbruk och träindustri. Anton Steen berättade om den nyinrättade energikommissionens arbete. Bodil Jönsson talade om "Tiden, alltid denna tiden". Lars Andrén informerade om det senaste på solvärmefronten. Några studenter från Jönköpings tekniska högskola berättade om ett spämnnade projekt om en elbilstävling över den australienska kontinenten. Su - Ping Burman och Lena Lindahl berättade om läget för förnybar energi i Kina respektive Japan. De bjöd också på en mycket uppskattad föreställning om kulturella likheter och olikheter mellan Kina och Japan.
Isadora Wronski,( f.ö. nyinvald som suppleant i SEROs styrelse) representerade här organisationen 100 % Förnybart, och gav en positiv framtidsbild. Allt pekar åt rätt håll!
Lördagen inleddes med ett spännande föredrag av landshövdingen för Jönköpings Län,Minoo Akhtarzand, om alla framsteg på vägen mot hållbarhet som gjorts i hennes län. Eric Söderberg fortsatte med sin information om gengas och Jan-Åke Jacobsonfrån Svensk Vattenkraftförening berättade om den småskaliga vattenkraftens besvärliga situation, men ocjkså om dess fördelar. Andreas Eklund från Ecopar berättade om deras arbete med att ta fram ett rent  och miljövänligt dieselbränsle.
Göran Bryntse berättade hur vi ligger till när det gäller effektivisering och ett effektivare/snålare sätt att använda energi inom olika områden.
På lördagen deladesSEROs energi- och miljöpris ut för sjunde gången. Den här gången till en miljömedveten bonde från Tranås kommun, Mikael Wik. Mer om honom hittar du
 HÄR
Seminariet avslutades med ett besök hos turbintillverkaren TURAB.

 

Årsmötet 2015

För trettiofemte gången samlades SERO-medlemmarna till årsmöte och för att välja styrelse för det kommande året. Till ordförandeposten blev det ett enhälligt omval av Göran Bryntse. Då Christer Söderberg som varit med i föreningens ledning nästan ända från starten avböjt omval valdes Ann-Kristine Johansson till vice ordförande. Ann-Kristin kommer från Kil i Värmland och är före detta riksdagsledamot .
Som ytterligare förstärkning av styrelsen valdes Mats Weinesson, Isadora Wronski, Martin Nylander samt Göran Sarner ( som ersätter Mats Olsson som representant för EPL - Energi på Lantgård) in som ersättare i styrelsen
Vill du veta mer om de nyinvalda personerna så kan du klicka på deras namn

Tiden,tiden - alltid denna tiden -  Bodil Jönsson

 

Fast bränsle är vår största energikälla - Bengt Erik Löfgren

 
PÅ VÄG MOT 100% FÖRNYBART - Isadora Wronskin
 
 Kina - ett land med många möjligheter - Su-Ping Burman
 
ENERGIKOMMISSIONENS ARBETE - Jakob Steen
 
Hållbar energiförsörjning  energieffektiviseringar - Göran Bryntse
 
 HYSS - Hybrid Solar System - Lars Andrén
 
 Framtidens energi i Östasien - Lena Lindahl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-02-20