Bankgironummer
       
   
  

 
       
  Vårt bankgironummer är:     829-8481  
  För betalningar från utlandet: