2019-05-21

Bli medlem
       
   
 
Medlemsavgift 2019
BG 608-9965
   Medlemsavgift 420 kr  
   Medlemsavgift 200 kr   medlem via annan förening.
   Familjemedlem 50 kr   utan tidning
   Studerande 150 kr  

Medlemsavgiften, 420 kr, gäller för hela 2019. Familjemedlem betalar 50 kr och studerande betalar 150 kr. (Familjemedlem får ingen egen tidning)
Du kan registrera dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi en medlemsfaktura. Du kan också betala in dina medlemsavgift till SERO:s BG 608-9965. Glöm i så fall inte att ange fullständig adress och om möjligt även e-postadress och telefonnummer.
 

Bli medlem i SERO, ett sätt att göra din röst hörd!

För medlemskap i  
 - Svensk Vattenkraftsförening
 - Svensk Vindkraftförening
 
 

Här kan du registrera dig som medlem, eller beställa mer information om SERO

Ja visst, jag vill bli medlem i SERO och betalar in 420 kr till BG 608-9965.
 
Solenergisektionen
Bioenergisektionen
Sektionen för Vätgas och bränsleceller
Energieffektiviseringssektionen

Energi för egen förbrukning

Jag kan också tänka mig att delta mera aktivt i föreningens arbete, jag är speciellt intresserad
Namn
Adress
Postnr + Postort
Telefon / mobil
E-postadress
Kommentar