Debattartiklar och insändare
   

Ny teknik 2014-02-04
 

Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i EUs nya klimat- och energimål. Prognoser pekar på två miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Allianspartierna måste kräva högre ambitioner, skriver en lång rad företrädare genom 100% förnybart.
Läs hela debattinlägget här

SvD 2014-01-24

100 % förnybart ett möjligt energimål.
 

De största hindren mot förnybar energi är mentala. Genom en kombination av effektivare energianvändning och fortsatt utbyggnad av alternativen kan Sverige visa vägen för övriga Europa. Det skriver Göran Bryntse, Bodil Jönsson och Anders Wijkman.
Läs hela debattartikeln här
Det är el som lyft civilisationen.Lina Palm, energidirektör SKGS ( SKGS är basindustrins energisamarbete) LÄS HÄR
Slutreplik, Bryntse, Jönsson och Wijkman 
Det är inte självklart att mer energi främjar tillväxt
LÄS HÄR

 


 

GP 2013-10-11
 

Politisk samsyn krävs för nya elnät och ny elproduktion
 

Det behövs en bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen ska kunna nyinvestera i både elnät och produktion, skriver förespråkare för den förnybara energibranschen.
Läs hela inlägget här


 


 

GP 2013-10-01
 

Förnybar energi kräver nya smarta elnät

Det går inte att kraftigt öka andelen förnybar elproduktion utan att prata om hur den förnybara elen ska tas om hand och transporteras i elnätet. Och vad det kostar, skriver Anders Richert, Svensk Energi.
Läs hela inlägget här

GP 2013-09-25
 

Vad skall ersätta våra gamla kärnkraftverk?

Vi i den förnybara sektorn står redo att bidra i omställningen till ett nytt hållbart energisystem. Men för att nödvändiga investeringar ska komma till skott i tid, krävs tydlighet om den politiska viljeriktningen, skriver bland andra Lars Andrén, Svensk Solenergi. Läs hela debattinlägget här
 


 

NORRBOTTENSKURIREN 2011-11-17

Spara energi med vattenkraftsel

 KRISTER Hammarbergh (M), riksdagsledamot för Norrbottens län, har i en motion till riksdagen framfört vikten av att förbättra förutsättningarna för att effektivisera och öka vattenkraftens produktionskapacitet.
Läs hela debattinlägget
 här
 


 

UNT 2011-05-24
 

Tillväxten har nått vägs ände

Naturen är ingen botten­lös soptunna. Tillväxtsamhället har kommit till vägs ände. Vi måste börja bemästra vår själviskhet i utbyte mot ett drägligt liv även för framtida generationer. Det skriver Sten Ebbersten m fl.
Läs hela debattinlägget 
här

Nedan flera artiklar på samma tema:
SvD 2011-05-24 Jordens resurser nära att ta slut, Anders Wijkman och Johan Rockström.
 Läs
SvD 2011-03-17 Vi tror och på den heliga tillväxten, Clive Hamilton. 
Läs
SvD 2011-03-01 Hjulen snurrar på fel sätt, Staffan Laestadius. 
Läs
 


 

MILJÖMAGASINET 2011-05-06
 

Kärnkraften, Vattenkraften och Naturresurslagen

 

När Sverige på 1960-talet beslutade om kärnkraft för elproduktion var motiveringen att anläggningskostnaden
för ny vattenkraft skulle bli högre än för motsvarande energi från kärnkraft samt att risken för haveri var försumbart
liten. I dag vet vi mer om riskerna och kostnaderna.
Läs hela Assar Nordebos artikel här.
 NA 2011-04-09
 

Regering och riksdag - dags för kärnkraftsmoratorium!

 

För drygt 30 år sedan, i mars 1980, hade vi en folkomröstning i Sverige där vi skulle bestämma hur det skulle bli med kärnkraften framöver. Det var ett förskräckligt kattrakande hit och dit med olika åsikter och vad det skulle stå på valsedlarna – det räckte inte med nej eller ja. Så småningom utkristalliserades 3 olika alternativ med i huvudsak följande lydelse, Linje 1 (moderaterna) – budskap ”Tuta och kör”, Linje 2 (socialdemokraterna/folkpartiet) – budskap på framsidan ”Tuta och kör” och en brasklapp på baksidan som kunde tolkas som ”skyll inte på oss om det går på tok” och Linje 3 (centern, kd och vänstern) – budskap ”Nej till utbyggnad, laddning etc samt  avveckling inom 10 år. Till detta skulle satsningar på effektivisering av energiomvandling och förnyelsebar energiteknik göras i stor omfattning.
Läs hela debattinlägget här
 


SvD 2011-04-03

Klarar sig Sverige utan kärnkraft?
 

...Sverige kan klara sig utan kärnkraft, enligt ett scenario som Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott tagit fram. Men då krävs en kraftig utbyggnad av vattenkraften i de i dag orörda älvarna, skriver Dick Hedberg, Harry Frank och Sven Kullander. 
Läs hela debattinlägget här

 

SvD 2011-03-21 
 

Jordens resurser nära att ta slut

Människans livsstil är på kraftig kollisionskurs med naturen. Lösningen är en helt ny ekonomisk modell. Men i stället för att agera fortsätter makthavarna att stoppa huvudet i sanden, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström.
Läs hela artikeln här

 

Peter Danielsson SERO 2010-12-20

Om Uttagsskatten

Sedan skatteverket för två år sedan aviserade att man kommer att beskatta differensen mellan marknadsvärde och uttagspris för kooperativa vindkraftföreningar har ett flertal aktioner och propåer gjorts men ingen förändring har skett
Läs fortsättning här

 

DN debatt 20101230

”Skandal att myndigheterna struntar i människors oro”

Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om vindkraften: Lokala opinioner som strider för sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga myndigheter.
Läs hela debattinlägget  här

 

Folkbladet Östergötlan 2011-01-10

Förnybar energi är överlägsen nya kärnkraften 
 

Med en kraftfull satsning på billig energieffektivisering, kombinerad med en ordentlig satsning på förnybar energi blir kärnkraften onödig i Sverige redan 2020. 
Läs hela Göran Bryntses inlägg samt kommentarer
 här


Närkes Allehanda 2010-11-27
 
 

 

SERO svarar: Vindkraft är som ett riktigt arbete 

Den 27/11 skrev Evert Andersson i NA att ”Utan stöd får vi ingen vindkraft”, och det är inte det enda sammanhanget där vindkraften utmålas främst som ett sätt att komma åt stödpengar. 

Vi befinner oss i ett stort beroende av ändliga energikällor, såsom olja, vilket vi behöver bryta av många skäl. Ofta säger vi felaktigt oljeproduktion, men det handlar om att pumpa upp lagrade oljetillgångar. Det är ingen egentlig produktion utan att göra slut på våra lagrade resurser. Man kan likna det vid en rik arvtagare som tar ut pengar från sitt konto och lever upp dem. I ett sådant fall skulle det vara vansinne att säga att det är bra med en stor pengaproduktion när han ständigt gör stora uttag från sitt konto. På samma sätt är det med alla de icke-förnybara energislagen, såsom olja, kol och kärnkraft. Förutom att de innebär att vi gör slut på våra gemensamma resurser vet vi också att de innebär många andra problem, t.ex. med restprodukter som koldioxid och kärnavfall.Det är därför som det är så viktigt att använda energi effektivt, så vi kan minska vårt beroende av den, och att gå över till förnybar energi. Om man fortsätter liknelsen med den rike arvtagaren, så kan man likna förnybar energi som vindkraft med att han istället skaffar sig ett riktigt arbete. Det  är något man kan leva på i längden. Nybyggd vindkraft kostar ungefär som andra nya kraftverk, men gamla, redan avskrivna, kraftverk har ofta lägre kostnader. 

 

Hur är det med stödet för vindkraft då? Först och främst kanske man ska klargöra att vindkraften inte erhåller investeringsstöd eller liknande bidrag idag. Det nuvarande systemet med elcertifikat har som bekant tillkommit för att man vill påskynda omställningen till förnybar energi. Andra länder har valt andra system för att främja förnybar energi, som har visat sig vara effektivare, så det finns naturligtvis anledning att se över vad vi kan förbättra i Sverige. 

Sven Ruin 
 

SvD 2010-11-24

Grön el är bara en stor bluff
 Konsumenter uppmanas att ta sitt ansvar och teckna så kallade gröna elavtal. Men den som betalar extra för
 ett sådant avtal blir lurad av smarta företag, skriver Jakob Eliasson, Villaägarnas Riksförbund, och professor Runar
 Brännlund. 
 Läs hela artikeln här

SERO svarar:   Rätt och fel om grön el
Runar Brännström och Jakob Eliasson skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 24 november att grön el är en stor   bluff. De har både rätt och fel.
Christer Söderberg. Läs hela svaret  
här

 

Flera fördelar med SERO-el 

Runar Brännlund och Jakob Eliasson skrev på SvD Brännpunkt att ”Grön el är bara en stor bluff” (24/11) och att ”Kundernas pengar kan användas bättre” (29/11). Det är dock fel att dra alla gröna elavtal över en kam. 

SERO har, genom SERO-el, skapat ett system för gröna elavtal där producenten av förnybar energi får bra betalt för såld el och där en del av det som elkunden betalar bygger upp en miljöfond, som kan bidra till exempelvis förstudier för att bygga fler vindkraftverk. Detta är till stor nytta för utbyggnaden av förnybar energi, speciellt för den gräsrotsrörelse som själva bygger och äger kraftverk. 

En annan möjlighet med grön el är att som kund välja en energileverantör som enbart har grön el. På så sätt bestämmer elkunden att pengarna som man betalar för sin el ska hamna i ett företag som sysslar just med förnybar energi.

Sven Ruin

 

 Dagens Industri 2010-11-22

Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen
Från att ha varit en het bransch med mycket snabb tillväxt, som göddes med offentliga medel, brottas världens vindkraftsindustri i dag med en besvärande överkapacitet. Dess extrema kapitalintensitet gör
  vindkraften till en dålig jobbskapare, skriver Marian Radetzki och Jonny Fagerström. 
Läs hela artikeln här

SERO svarar:  Vindkraftbubblan är en myt
På DI Debatt den 22 november riktar Marian Radetzki och Jonny Fagerström skarp kritik mot vindkraften,  främst för att  den   behöver vad de kallar subventioner och att den skapar få nya arbeten. De hänvisar till "studier" och "erfarenheter", ofta utländska, med dålig källhänvisning. Då går det, liksom med utvald  statistik, att nå önskat resultat, men det är vare sig seriöst eller vetenskapligt och har därmed låg trovärdighet.
Läs hela SERO:s svar 
här


Jonny Fagerström fortsätter debatten i Eskilstunakuriren 2011-01-12: Vindkraften minskar inte koldioxidutsläppen
 

 

  Anders Wijkman påstår att debatten om vindkraften och jobben startades i och med Marian Radetzkis och min artikel i Dagens Industri den 3 december. Detta är felaktigt. Det är i stället vindlobbyn som i sin pamflett Jobb i medvind ställt utsikter om att 12 000 nya jobb kan skapas i Sverige om utbyggnadstakten av vindkraft ökas så att det till år 2020 byggs 15 TWh vindkraft till lands och 10 TWh vindkraft till havs. Att detta är en orealistisk förväntan av lobbyisterna i Svensk Vindenergi (SV) tycks vara en uppfattning som även Anders Wijkman delar, vilket är bra. Läs mer här
   

   

   

Sourze.se 2010-01-28  

 Miljöpartiets politik leder till högre CO2-utsläpp 
 
"Miljöpartiet spelar roulett med miljön och den svenska välfärden som insats när de vill stänga ned
  kärnkraften.  De riskerar jobben i den svenska elintensiva industrin på grund av sin okunskap och sin iver att  
  montera ned den svenska elförsörjningen." Niklas Wykman, MUF, 
  
Läs mer om var han och de andra ungdomspartiledarna står i energi/miljöfrågan

 

Dalarnas Tidning 2009-11-03

Se över uttagsskatten på vindkraft
Camilla Lindberg 
(FP) Betty Malmberg (M) Solveig Ternström (C), riksdagsledamöter
Läs mer


 

Jordbruksaktuellt 2009-10-01

Varför ska vi bygga vindkraftverk i Sverige? 
Visst ska vi värna om vår miljö. I det internationella miljöarbetet inom EU har Sverige åtagit sig att
fram till år 2020 nå målet med 50 procent användning av förnyelsebar energi och utsläpp av koldioxid
ska ha minskat med 40 procent räknat från 1990.
Läs hela artikeln med kommentarer 
här

 

Dalarnas Tidning 2009-09-29

 • Solenergi har störst långsiktig potential av alla förnybara energislag. Bland Sveriges 21 län hamnar Dalarna på femte plats i branschföreningen Svensk Solenergis nya Solenergiindex. Indexet baseras på hur länen hittills har utnyttjat stöden till solel och solvärme. Nu finns det nya stöd att söka. Tar Dalarna på sig ledartröjan? Läs mer
 • Fram för teknikneutralitet!
  Jakob Eliasson,
   energipolitisk expert inom Villaägarnas Riksförbund.
  Läs mer
 • Solenergi är bra för alla
  Claes Västerteg,
   miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, Lars Andrén, ordförande och Andrew Machirant ordförande i Svensk Solenergi. 
  Läs mer

SvD Brännpunkt 2009-07-27

Utarmas jorden av konventionellt jordbruk eller kan det vara så att ekologisk odling är sämre för miljön?

SvD Brännpunkt 2009-06-14

Rädda vindkraftutbyggnaden 

Ny Teknik 2009-01-28
 

Skattesmäll drabbar kooperativ vindkraft