2018-10-18

EREF
       
       
 

EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION

EREF bildades 1999 med anledning av att direktivet inför 2001 höll på att bli mycket ofördelaktigt för förnybar energi
Initiativtagare till EREF var tyska vindkraftföreningens, BWE, VD Heinrich Bartelt och Joan Fages ordförande i APPA från Spanien. 
EREF representerar nu organisationer som arbetar med förnyelsebar energi. 35 organisationer i 17 av EU:s 28 länder är medlemmar, och antalet ökar . 
Medlem från Sverige är SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, som också representerar SVAF / Svensk Vattenkraftförening och SVIF / Svensk Vindkraftförening. 
EREF:s huvuduppgift är att kontakta och informera medlemmar i EU-parlamentet och EU-kommissionen i syfte att förbättra förutsättningarna för förnybar energi. EU-direktivet som ska styra EU-ländernas energiinriktning fram till 2020 utarbetas nu, 
Dörte Fouquet, doktor i juridik, är ansvarig för verksamheten i Bryssel och svarar för kontakter, samordning och skrivelser. EREF har genom detta arbete kunnat påverka utformningen av kommissionens skrivningar och parlamentets yttrande.
EREF bevakar också konkurrenssituationen och ingriper när otillåtna subventioner ges till fossila och nukleära energikällor. Till exempel erhåller tyska kolgruvor fortfarande statliga subventioner. Det pågående finska kärnkraftbygget är också i fokus ifråga om otillåtna statliga subventioner som snedvrider konkurrensen.

SERO:s ordförande, Göran Bryntse sitter i EREF:s styrelse, tidigare vice ordförande Peter Danielsson ingår numera i EREF:s  s.k. "Advisory board"
 

 

Klicka här för att komma till EREF:s hemsida.