2018-02-20

EREF
       
       
     
     
 

EU-projekt
Keep-on-Track

Keep on Track består av ett konsortium av 16 partners bestående av EUFORES, vetenskapliga institut och nationella organisationer för förnybar energi i flera EU-länder. SERO ingår här. Projektet pågår under 3 år, 2012-2015, och är huvudsakligen finansierat av Intelligent Energy Europe Programme of the European Union. EUFORES (European forum for renewable energy sources) är projektkoordinator och leder projektet. 

Keep on Track -projektet går ut på att övervaka medlemsstaternas framsteg för att nå sina mål, gällande förnybar energi, reduktion av växthusgaser och energieffektivisering, till år 2020, i RES-direktivet, och se till att de uppsatta delmålen på vägen dit är uppfyllda. Keep on Track syftar till att utveckla mekanismer för att hjälpa medlemsstaterna att "hålla sig på rätt spår" för att uppnå de mål som anges i RES-direktivet för år 2020 för respektive land, med tidiga varningar och politiska rekommendationer i fall en medlemsstat släpar efter i sin väg dit.

Från SERO har Sven Bernesson jobbat med projektet från och med februari 2014. Projektet avslutades vid halvårsskiftet 2015. 
 


Inom projektet togs ett flertal publikationer fram som finns tillgängliga för nedladdning på Keep on Tracks hemsida: www.keepontrack.eu 

Det har även gjorts en sammanställning av de politiska hinder "Barriärer" mot förnybar energi och energieffektivisering som finns i Sverige. Denna rapport finns för nedladdning HÄR 
Även en engelsk version finns HÄR

En sammanställning av resultaten från de seminarier/möten som under våren 2015 hållits inom Keep on Track -projektet finns att ladda ner HÄR

Detta dokument innehåller även en sammanfattning av Energiunionen då det nu blivit en central del av Energidiskussionen på EU-nivå. Dessutom beskrivs 3 viktiga nytillkomna Barriärer som diskuterades på seminarierna/mötena. Det som står här om dessa finns även med i Barriäranalyserna som kan laddas ner ovan.

PP-presentationer från seminariet i Europahuset 20 mars finns att ladda ner HÄR.
PP-presentationerr från mötet i Europaparlamentet 25 mars finns att ladda ner HÄR.
PP-presentationer från seminariet i Riksdagen 3 juni finns att i ladda ner HÄR.

En sammanställning av svenska tidningsartiklar om förnybar energi och energieffektivisering finns att ladda ner HÄR
Artiklarna är sorterade ämnesvis och de nyaste artiklarna ligger överst under varje rubrik. Det finns länkar till samtliga artiklar.

Mer information om Keep on Track -projektet finns på: www.keepontrack.eu Information om EUFORES finns på: www.eufores.org

Keep on Track projektet föregicks av REPAP 2020 -projektet. Mer information om detta projekt finns på
http://www.eufores.org/index.php?id=122


 

STREAM MAP och REPAP är nu avslutade projekt där SERO representerade Sverige
 

Stream Map skall ge en samlad, lätt tillgänglig översyn av den småskaliga vattenkraften inom EU-länderna.
Läs me på http://www.streammap.esha.be/

REPAP2020 har tillkommit för att underlätta processen med att genomföra RES-direktivet på nationell nivå. Den huvudsakliga målgruppen är regering och riksdag samt bransch- och miljöorganisationer. REPAP2020 ska stödja deras arbete inom området förnybar energi.
Projektledare Göran Bryntsegoran.bryntse@sero.se