2018-02-20

Hedersmedlemmar
       
  Hedersmedlemskap
  
   
     
  Olof Karlsson har tilldelats föreningens första hedersmedlemskap
   Motiveringen lyder enligt följande:
"Som en av grundarna och ordförande i mer än tjugo år är Olofs   betydelse för föreningens tillkomst och utveckling ovärderlig.Med    sina både djupa och breda kunskaper, sitt starka, osjälviska,  engagemang, sin envishet och sitt varma hjärta är Olof en    förebild för alla med intresse för förnybar energi, miljöfrågor och  ett hållbart samhällsbygge". 
     
  I samband med föreningens årsmöte tilldelades Ola Jönsson föreningens andra hedersmedlemskap:
Motiveringen lyder enligt fölajnde:
Året var 1959. Bondeförbundet skulle hålla stämma i Jönköping. Den då 25-årige journalisten Ola Jönsson fick ett ingående samtal med partiledaren Gunnar Hedlund. Ola övertygade då Hedlund att partiet skulle satsa på att driva miljöfrågor, främja förnybar energi samt säga nej till kärnkraft samt tillverkning av svenska atombomber. I sitt stämmotal tog Hedlund upp dessa frågor som senare blev partiets profilfrågor.
Inom förnybar energi var Ola Jönsson med och startade Eolus Vind AB 1991 och 1994 samlade Ola ett antal vänner och startade Österlenvind AB, där han fortfarande är VD.
Ola Jönsson blev tidigt medlem i SERO:s styrelse där han utfört ett engagerat arbete genom åren.
Som en hyllning av Ola Jönssons pionjärinsatser för förnybar energi  har SERO beslutat utse Ola Jönsson till föreningens Hedersmedlem nr 2