2018-10-18
Nordic Energy Forum
       
  Nordic Energy Forum, Föredrag i Köpenhamn 6:e oktober 2016
 
  Alla deltagare
   
Hans Jørgen Koch (VD Nordic Energy Research, Nordiska ministerrådet, Förnybar energi):Föredrag Nordisk Energiforskning
Rapport  Perspektiv på nordisk energiteknik 2016
   
 Johan Lindblad (Nordiska rådet, S):
 Föredrag Presentation av hur Nordiska rådet jobbar med förnybar energi
   
Preben Maegaard (Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Dk):
Föredrag Gemenskapens makt för det gemensammas bästa: 
Rapport Energikooperativ i Danmark, Tyskland och Sverige – en transaktionskostnadsstrategi: 
Rapport Den socioekonomiska kraften hos kooperativ för produktion av förnybar energi i Tyskland
   
Dörte Fouquet (EREF-European Renewable Energies Federation, EU): 
Föredrag 
EU:s nuvarande och kommande energipolitik
   
Johan Lindblad (Nordiska rådet, S), Göran Bryntse (SERO) och Morten Victor Petersen (Brancheforeningen for husstandvindmøller, Dk).
   
Ann-Kristine Johansson (SERO)
   
 Erki Ani (Eesti Taastuvenergia Koda, Est) och Dörte Fouquet, (EREF-European Renewable Energies Federation, EU).
   
 Henrik Lilja (Videncenter for energibesparelser i bygninger, Håndværksrådet, Dk) och Dirk Hendricks (EREF-European Renewable Energies Federation, EU).