Ursprungsgarantier  

 

 

NYTT AVTAL OM ELFÖRSÄLJNING

Föreningarna SERO, SVIF och SVAF har genom sitt samägda bolag FEAB (Förnybar Energi Sverige AB) tecknat ett 3-årigt avtal med NEAS (Nordjysk Elhandel AS).
Avtalet gäller medlemmarnas försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Det finns för 2012 ett gällande avtal med NEAS, men på grund av att avtalet slöts sent under 2011 blev det inte så många medlemmar som gick över till NEAS.
I år har vi blivit klara med det nya avtalet tidigare och dessutom erbjuder NEAS bättre villkor, särskilt om man tecknar ett 3-årigt avtal, men även 1 och 2-årsavtalen har förbättrats. Ett avtal kan tecknas som ett fast avtal för ett eller flera år, även delar av år, alternativt rörligt pris som följer Nordpools spotpris med ett visst avdrag. Det är detta avdrag som skiljer kraftköparna åt, och här har NEAS fördelar, framförallt på flerårsavtal.
NEAS kan även erbjuda portföljförvaltning.
Fast pris är det terminspris, även benämnt forwardpris, som gäller för en viss framtida period. Ett fast pris prissätts efter den tidpunkt det tecknas. Trots att det är ett fast pris skiljer det sig åt dag för dag, men även timme för timme under en och samma dag kan priset variera. Det gör det svårt att jämföra fasta priser mellan olika elhandelsföretag.

Nytt för i år är att NEAS har skaffat sig ett svenskt kontor med en svensk anställd, Sten Lillienau, samt att man erbjuder bättre betalt för ursprungsgarantin, om kraftverket blir licensierat för så kallade gröna värden, något som NEAS kan biträda med. FEAB har härmed ingått ett långsiktigt samarbete med NEAS och vi tror att vårt ramavtal kommer att skapa ett bra värde på kraften för våra medlemmar. Det behövs särskilt nu när priset på el och elcertifikat är mycket lågt.

Normalt ska man se över sitt avtal med en köpare senast den 30 oktober för att kunna säga upp det befintliga avtalet om man vill byta till en annan elköpare för kommande år.

Mer information om det nya ramavtalet lämnas av:

SERO och SVAF Christer Söderber  08-25 68 81, 070-677 26 90,
SVIF Gunnar Grusell 0243-241 033, 070-424 89 43
NEAS Sten Lillienau 072 560 58 95

.


 


 

 

2017-12-20