Styrelse

SERO:s styrelse 2017 - 2018


Delar av styrelsen vid mötet vid ETC Solpark utanför Katrineholm 14 okt 2017

Romelevägen 7 B
681 52 KRISTINEHAMN
Telefon 046- 200 221
 E-mail: info@sero.se

Styrelse

 ordinarie

Göran Bryntse ordförande
    Ann-Kristine Johansson vice ordf, sekreterare
    Anders Björbole  
    Peter Danielsson kassör
    Eric Söderberg   
    Daniel Hårdfelt   
    Roland Davidsson  
    Per Ekstorm   
    Su Ping Chen Burman  
    Christer Söderberg   
    Mats Weinesson   
       
  revisorer Marie Thorstenson  
    Thomas Wihman Föreningsrevisor
       
  Valberedning  Alfred Maultasch    
    Sten Malmström  
       
  Webmaster: Jan Ternhag  
       
  Ersättare Sven Bernesson   
    Olof Karlsson  
    Hans Nilsson  
    Charlotte Kullander-Hedbom  
    Leif Göransson  
    Sven Ruin  
    Torgny Kindh  
    Ulla Hedman Andrén  
    Anders Forsbom  
    Gunnar Grusel  
    Martin Nylander  
    Göran Sarner  
    Lars Andrén  
    Sanne Godow Brat  
    Sten Malmström  
    Birgit Ek   


 

 

2018-03-04