Ursprungsgarantier  

 

 

Från den 1 december 2010 gäller lagen om ursprungsgarantier.

För all elproduktion går det att få ursprungsgarantier utfärdade. Ansökan om att få ursprungsgarantier görs till Energimyndigheten som efter godkännandet överlåter till Svenska Kraftnät att utfärda garantierna och sätta in dem på samma konto som används för elcertifikaten. Kostnaden för att få ursprungsgarantier utfärdade är för producenten överkomlig, 2 öre per garanti, dvs 2 öre per 1000 kWh. Att sedan föra över garantierna till köparen är gratis men den som inte själv kan göra överföringen från sin dator får ringa och be om hjälp. Den tjänsten är tills vidare gratis .Det går också att begära automatisk överföring vid utfärdande liksom för elcertifikaten.

Kontaktpersoner för mer info om elcertifikat och ursprungsgarantier på Svenska Kraftnät är:
Annika Lööw tel 060-195 718 eller Ingalill Åkerström tel 08- 475 82 79

 
   
Mer information hittar du hos Energimyndigheten.

Blankett för ansökan om ursprungsgarantier

Blankett för ansökan om ursprungsgarantier (förenklad, för dig som har elcertifikat)
Bilaga till ansökan om ursprungsgarantier
Fullmakt för ansökan ursprungsgarantier 


 

 

2017-12-20