Remisser

2018-02-20

 

Datum Remiss Länk

2017-04-27

SERO:s remissvar på Energikommissionens betänkande finns.

2017-01-12

SERO:s remissvar på Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Diarienummer M2016/02401/Ee.

2016-07-20

SERO:s remissvar på Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion SOU 216:31.

2015-11-12

SERO:s remissar på Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2016-2025.

2015-05-05

Remissvar från SERO på PM om vissa Punktskattefrågor (elskatt).

 

2014-08-07

SERO:s remissvar på Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 2014/2485.