Tidningen Förnybar Energi  

Fakta om tidningen Förnybar Energi

Tidningen Förnybar Energi ges ut av SERO  med  fyra nummer per år. Läsekretsen består förutom  föreningarnas  medlemmar av privatpersoner, företag, andra organisationer samt myndigheter och  beslutsfattare med stort   intresse för energieffektivisering och förnybar energi.

  Upplagan är ca 2000 ex per utgåva.
       
Ansvarig utgivare Göran Bryntse 070-621 71 96
Redaktör Staffan Bengtsson 035-104 150
Redaktionsråd Göran Bryntse
Christer Söderberg
Olof Karlsson
Peter Danielsson
Roland Davidsson
   
       
Adress c/o Peter Danielsson, Romelevägen 7, 681 52 KRISTINEHAMN
E-mail: info (at) sero.se    

Vill Du publicera en artikel, insändare eller liknande så skickar du  ditt material till  redaktionen via e-mail eller post.   Observera att vi inte kan ansvara för icke beställt material.


  
 

 

 

2018-03-04