SUNNE SATSAR PÅ ENERGI OCH TILLVÄXT

På många platser i Sverige är man medveten om att det finns goda lokala energitillgångar men det är inte så många som försöker ta tillvara dessa resurser.
I Sunne har emellertid kommunen tagit ett initiativ i det tillväxtskapande projektet "Genius Loci-platsens talang", där man försöker få lokal anslutning för ett tillväxtskapande genom att utveckla de lokala förnybara energiresurserna för en bättre miljö samtidigt som det skapar nya jobb och stöder lokal industri.
Som ett led i denna strävan arrangerade man i samarbete med Hembygdsföreningen en energi- och miljödag i Ransbysätter den 22 maj.
Rubriken på temadagen var sol, vind, vatten och biogas och över 50 intresserade deltagare kom för att lyssna på vad experter från Energikontoret, Hushållningssällskapet och SERO hade att informera i dessa ämnen.
Det handlade mycket om vad man som småföretagare kunde göra själv för att utvinna förnybara energiresurser i småskalig form och skapa lokal tillväxt.
Bygdegården i Ransbysätter fylldes till bristningsgränsen av alla intresserade, och här några mil från Sunne, finns mycket intresse för energifrågor, inte minst skapat av vår medlem Lennart Svahn, som för snart 10 år sedan återstartade det nedlagda vattenkraftverken som idag ger de 5 ägarna en elproduktion på 600 000 kWh per år.
Efter en inledning av representanter för kommunen där man förklarade bakgrunden till satsningen övertog dagens moderator, Jonny Olsson, näringslivsreporter på Nya Wermlandstidningen, ledningen och ledde seminariet på effektivt sätt med gott humör och en god portion humor, vilket kom att prägla temadagen.
Representanter för hushållningssällskapet redogjorde för småskalig vindkraft, solenergi och gårdsbaserad biogas, Energikontor Värmland för närvärme och biobränslen från åker och skog.
Lokalt producerad mat, nävgröt och stekt fläsk, utgjorde lunchen, vilket smakade utmärkt i den regniga och gråtrista vädret.
Christer Söderberg från SERO och Svensk Vattenkraftförening ficka avsluta föredragen med en presentation om småskalig vattenkraft varpå följde en paneldebatt med föredragshållarna ledd av Jonny Olsson.
Det blev en både innehållsrik och trevlig temadag som arrangörerna ska ha all heder av och förhoppningsvis leda till fler liknande, det behövs många lokala energi-initiativ om vi ska klara energimålen och göra landsbygden till en viktig aktör inom förnybar energi.
Christer Söderberg

Jonny Olsson, Nya Wermlandstidningen Energidagen i Ransbysätter
Jonny Olsson,
Nya Wermlandstidningen
Intresserade åhörare vid Ransbysätters energi- och miljödag