Energi- och Hållbarhetsforum Väst

www.enfovast.se


Till en början arbetar kommer den nybildade föreningen arbeta  inom Göteborg och dess närhet.

Man satsar på samverkan med Ekocentrum /Gbg, studiebesök och information samt seminarier.
Några uppslag blir solceller,vågkraft, H2-bränsleceller, lågspänning och stirlingmotorer.

I föreningens  ingår bl.a Daniel Hårdfeldt (ordf.) daniel.hardfelt@hotmail.com , Jan Olof Lindgren, (vice ordf.)
Charlotta Niklasson (kassör) samt Kjell Mott.

Till FACEBOOK