Energifakta

SERO arbetar för att sprida energifakta, bland annat genom seminarier.

Energi är en fysikalisk storhet, något som medför förändring, rörelse, eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt "utfört arbete". Energi kan bara överföras från en energiform till en annan och aldrig skapas eller förintas. Detta faktum - "energins oförstörbarhet" - kallas energiprincipen. Energi beräknas ofta som produkten av en intensiv och extensiv storhet, till exempel kraft och sträcka.

Mycket bra information, statistik och fakta rörande energiområdet hittar Du på länkarna: