Energiseminarium Westerqwarn 2011

Den 24 augusti bjöd SERO till sitt årliga energiseminarium på Westerkwarns Värdshus i Kolbäck. Till våra seminarier bjuder vi in länets riksdagsledamöter och andra politiker och i år var de flesta riksdagspartierna representerade. Bland gästerna fanns politiker från såväl riksdag som landsting och kommun som kommit för att få en genomgång från gräsrotsnivå om energiläget från kunniga föreläsare.

 

Årets tema var "Energisituationen i Västmanland år 2020 och åren därefter". Syftet var att belysa olika energiformers möjligheter att bidra till länets energiförsörjning.

Medverkade gjorde bl.a. Länsstyrelsens enheter för samhällsplanering och landsbygd, Skogsstyrelsen, Svensk Vattenkraftförening och Svensk Vindkraftförening.. Möjligheterna med bioenergi i form av odlade grödor och biogas var andra ämnen som på schemat, liksom solenergi och framtidens drivmedel.
Vidare bjöds på en genomgång av möjligheterna till energieffektivisering av ass. Prof. i ämnet Göran Bryntse. Han är också projektledare för SERO:s uppdrag från EU, att granska Svenska regeringens handlingsplan för att nå 2020-målen.

Peter Danielsson, ansvarig för internationella frågor inom SERO, redogjorde för energiläget inom EU samt för vägen mot 2020-målen.

Det gavs också tid för ett kraftverksbesök, Mats Lindberg från Mälarenergi visade runt i den gamla vackra kraftstationen Västerkvarn.

Här nedan hittar du ett urval av dagens presentationer:

Christer Söderberg, ordf. SERO, talade om SERO och ändliga Energikällor samt redde ut begreppet LCA, livscykelanalys

Walter Johansson presenterade Svensk Vattenkraftförening  och talade om den småskaliga vattenkraftens villkor och potential.
Patrik Karlsson från Skogsstyrelsen talade om
Skogsbrukets bidrag med energiråvaror i länet

Göran Bryntse, SERO, redogjorde för Potentialen för energieffektivisering

Peter Danielsson, SERO, informerade om Vägen mot 2020,   REPAP, ett EU-projekt som granskar hur regeringen uppfyller satta mål samt SERO:s syn på regeringens 2020- mål.
Jonas Forsberg från Biogas Öst talade om Biogasen i Västmanland - nu och i framtiden      

Roland Davidsson, SERO, talade om Biogas och framtidens drivmedel

Gunnar Grusell från Svensk Vindkraftförening informerade om Vindkraften i Sverige, dess villkor och utveckling

Olof Karlsson, SERO, talade om Elcertifikatssystemet  samt Vindkraftsekonomi

Yngve Liljegren, Länsstyrelsen, informerade om Energifrågor och Landsbygdsutveckling

 
   

Från vänster: Birgitta Andersson, centerpartistiskt oppositionsråd Landstinget, och Göran Bryntse,SERO. Yngve Liljegren och Jan van der Horst, Länsstyrelsen. Peter Danielsson, SERO, tillsammans med Karl-Erik Andersson, Gröna Liberaler..