Energiseminarium i Glava, VärmIand


SERO arrangerar varje år energiseminarier, en del av dessa är riktade mot politiker, som de i Västmanland och Värmland. Dessa seminarier har blivit tradition och i år var det tredje året de arrangerades, i Kolbäck den 24 augusti och Glava den 12 september.  
 
 Seminariet i Glava söder om Arvika ägde rum på Hillringsbergs Herrgård, där Glava Energy Center är den dominerande verksamheten. GVE med flera Värmlandsföreningar var även medarrangörer i årets seminarium. På Hillringsberg vill GVE demonstrera olika former av förnybar energi liksom informera om energieffektivisering, dessa områden är även SERO:s prioriteringar. I Hillringsberg finns även en verksamhet med montering av solpanelsmoduler. Seminariet i Glava samlade nära 30 deltagare, många engagerade i politiken. Programmet var varierat och flera presentationer öppnade för livliga diskussioner. Som framgår var seminarieprogrammet omfattande och det var svårt att hinna anteckna. SERO gör därför som vanligt, presentationerna läggs upp på hemsidan för vidare användning. Planeringen för nästa år energiseminarier har redan påbörjats stimulerade av framgångarna i år, men det finns en del erfarenheter från dessa seminarier som kan göra nästa års seminarier ännu mer intressanta.

 Här nedan hittar du ett urval av presentationerna från Glavadagen:


Christer Söderberg, ordförande SEROSERO och ändliga energikällor
LCA, livscykelanalys
Kennet Lindqvist, Nordic Solar ABLokal el från solceller
Anders Björbole,  VEVVindkraft i Värmland och i världen,
Sven Ruin, SERO
Egen el från vinden
Charlotte Kullander Hedbom, SERO
Omställningen ur ett användarperspektiv
Peter Danielsson, SERO
Vägen mot 2020
REPAP, ett EU-projekt
Sverige 2020
Göran Bryntse, SERO
Potentialen för energieffektivisering
Lars Rosén, Svensk Vattenkraftförening
Småskalig vattenkraft
Roland Davidsson, SERO
 Framtidens drivmedel
Magnus Nilsson, GEC
Presentation av Glava Energy Center
Solmodulfabtiken