Västmanland Upplands Energiförening


.

                    Hallstahammars gamla kraftverk
                   
                    Ordförande Västmanland Upplands Energiförening:

                    Gunnar Öberg
                    070-7142262gunnaroberg@bredband2.com


                    Till föreningens egen sida