Lyckad studieresa


 Nästan varje år arrangerar SERO en utrikes studieresa om förnybar energi. Den första studieresan för 20 år sedan gick till Norge, så även årets studieresa. Men en stor del av resan berörde också Värmland och Dalarna. Temat i år var småskalig vattenkraft och solel. Efter start i Köping blev den första anhalten Frötuna gamla och nya kraftverk i Fellingsbro. Kraftverken ligger sida vid sida och här kunde man tydligt se den stora tekniska utveckling som ägt rum under 70 år. Bussen förde oss vidare till Glava Energy Center söder om Arvika där vi blev informerade om utvecklingen inom soleltekniken och andra förnybara energiformer. I Kongsvinger i Norge hade vi ett intressant seminarium tillsammans med Småkraftverkenes Forening om den nuvarande och framtida elmarknaden i Norden. Vi besökte även ett nybyggt 2 MW vattenkraftverk med svenska turbiner innan vi stannade över natt i Trysil. Den tredje dagen gick turen in i Dalarna och ett besök på ett kraftverksbygge utanför Rättvik. Detta nybygge ersätter en äldre anläggning som kommer att bli kvar som museum. Vi blev informerad av ägaren som på kort förvärvat fem kraftverk i behov av upprustningen med nya egentillverkade turbiner. Vi mötte en riktig entreprenör med tro på framtiden för småskalig vattenkraft. Avslutningsdagen gick i solens tecken, besök på en privat solcellsanläggning utanför Leksand, där den första utbyggnadsetappen var klar och ett antal solpaneler var inkopplade i avvaktan på etapp 2, efter vilken en total installerad effekt på 43 kW kommer att göra gården nästan oberoende av yttre eltillförsel. Dala Energi köper dessutom överskottselen för 1 kr per kWh. Efter studiebesöket hölls ett givande solelseminarium med både praktisk och teoretisk information. Denna studieresa kombinerades med miniseminarier på kvällarna då aktuella frågor kring el- och certifikatmarknaden, energipolitik, teknikutveckling, vattendirektivet m m behandlades. När resan avslutades i Köping den 9 september kunde de 26 deltagarna summera en intressant och givande studieresa med buss där stämningen hela tiden var mycket god och där programmet kunde hållas utan någon störning.


Christer Söderberg.


   

   Till vänster: I Norge bygger man ny vattenkraft
    I mitten: Ett solelprojekt utanför Leksand
   Till höger: Tillverkning av Dalahästar i Nusnäs