Mycket handlade om solel och energipolitik under
 SERO:s energidagar ( 4 - 5 april) på Högskolan i
 Västerås.

 Seminariet inleddes av ett inspirerande och engagerat anförande av Landshövdingen Ingemar Skogö kring energi i Västmanland och inte minst Västerås. Elenergins vagga i Sverige med ASEA som huvudaktör. Det kvarvarande ASEA, ABB representerades av Håkan Johnsson som presenterade de byggstenar ABB marknadsför och som kan behövas i framtida ”smarta städer”

 Professor Björn Karlsson, MDH, berättade om sina erfarenheter av att spara energi I byggnader med hjälp solel och solvärme. Effektivast om man har bergvärme är att utnyttja solel (PV) som komplement men om man eldar med ved eller pellets, så är det i stället solpanel som är det rätta valet.

SERO:s årliga energipris utdelades. I år var det dags för Bengt Stridh, verksam vid ABB i Västerås, att få det eftertraktade priset. I motiveringen till valet ” för kunnigt och långvarigt folkbildningsarbete rörande framtidens kanske viktigaste energikälla, solenergin”. Bengt delar med sig av sina kunskaper och sin erfarenhet om solenergins möjligheter på Bengts Villablogg och var även en av talarna på seminariet.

Professor emerita vid Lunds universitet, fysikern Bodil Jönsson talade på ett tankeväckande sätt om möjligheterna att påverka egna och andras tankemönster, inte minst inom energiområdet.

Energiknippet Minna Gillberg utvecklade LRF:s energivision. En god avstamp till den paneldiskussion som följde med politiker från alla riksdagspartier. Moderatorer var Sara Wallentin och Samuel Strömgren från ”Jobba i Västerås”. Vid denna diskussion så tycktes samtliga partier verka för ett samhälle med 100 % fossilfritt och förnybart även om tidshorisonterna för att nå målen var lite olika. Politikerna uppmanades att hålla sina svar korta och hade ja och nej skyltar att utnyttja för att besvara de angelägna frågorna. Effektivt och avslöjande.

     POLITIKERPANELEN


     Fr. vänster: Börje Vestlund (S), Staffan Anger (M), Gunnar Andrén (FP), Monna Ridderström (KD) , Kent Persson (V),
    Akko Karlsson (MP), Anna Hagwall (SD) samt Roger Tiefensee (C).

Seminariedeltagarna fick sig även till livs information om passivhus av arkitekten Hans Eek och vad som händer inom kyrkan på energiområdet genom Göran Jacobsson, vd Kyrkvinden EF och Lisa Fröberg från Västerås stift.. Professor Erik Dahlkvist berättade om den forskning som pågår inom MDH kring ”solceller” som alstrar el vid kortvågigt infrarött ljus (ljus med halva energiinnehållet mot vanligt ljus) och som då kan användas i kombination med värmepannor så man då får såväl el som värme från sin panna. En möjlighet som även Torsten Berglund informerade om, dock med annan teknik, i sitt föredrag kring småskalig kraftvärme.

Peter Söderberg, slog ett slag för elbilar. Hans företag Caraboo AB konverterar din Toyota Prius till en laddhybrid för 8000:-. Charlotte Kullander berättade på ett inspirerande sätt om sina egna erfarenheter av ”egen el”

Seminariet avslutades med en uppskattad visning av nordens största solcellspark, Kraftpojkarnas megawattpark vid E18 strax utanför Västerås
 

  Här hittar du ett urval av seminariets föredrag.

 

 ENERGI I VÄSTMANLAND
 Landshövding Ingemar Skogö
Professor Björn Karlsson, MDH
ATT SPARA ENERGI I BYGGNADER MED SOLEL OCH SOLVÄRME

 SMÅSKALIG SOLELPRODUKTION  
 Bengt Stridh
VAD HJÄLPER DET OM DU INTE TROR MIG?
Hur man kan påverka egna och andras tankemönster om bl.a. energi.
Prof. emerita Bodil Jönsson
   BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI
    Minna Gillberg, LRF

  OM PASSIVHUS
  Arkitekt Hans Eek
 SMARTA NÄT OCH SMARTA STÄDER
 Håkan Johansson, ABB
 UPPDATERING OM LÄGET PÅ TPV-FRONTEN
 Prof. Erik Dahlquist, MDH