Torwards a Sustainable Baltic Region

Ett initiativ från SERO med finansiering av Svenska Institutet

  En konferens i Riga 12 - 13 september 2013 blev uppstarten för ett samarbete för förnybar energi  mellan länderna runt Östersjön.
Förutom representanter för förnybar energi från Sverige och de baltiska länderna deltog även observatörer från Finland, Polen, Ryssland och Ukraina samt flera experter inom området förnybar energi och energieffektivisering. Målsättningen för samarbete är att alla fyra länderna skall uppfylla EU:s mål om mängden förnybar energi i respektive energimix, förhoppningen är ett långsiktigt samarbete med en årlig större konferens och däremellan utbyte av information. Initiativtagare till projektet som finansierats av Svenska Institutet är SERO:s ordförande Göran Bryntse

      Här hittar du en lista över konferensens deltagare

      Här hittar du presentationerna från konferensen: