ÅRSSTÄMMA OCH ENERGISEMINARIUM 2017

Den 10-11 maj 2017 hölls SERO:s årsstämma tillsammans med SVIF i Ullared. Man kunde lyssna till flera intressanta föredrag under 1,5 dagar. Nedan finns de presentationer som skedde under SERO:s dag den 10 maj. De presentationer som skedde under SVIF:s dag den 11 maj finns på SVIF:s hemsida. Föredragen nedan presenteras i kronologisk ordning. Det finns även bilder då Sveriges Samordnings- och Energiminister, Ibrahim Baylan, tog emot Solar Super States pris 2017, SERO:s Energi- och Miljöpris 2017 delades ut till Hans-Olof Nilsson och då SERO och Göran Bryntse tog emot SVIF:s Vindkraftpris 2017.

 
 


SERO:s ordförande Göran Bryntse inleder stämmo- och seminariedagarna och hälsar välkommen.

 

 


Lena Sommestad, Landshövding i Halland
Välkomna till Halland. Ett tillväxtlän med stor energipotential.


Lena Sommestads presentation hittar du HÄR

 

  
       Dörte Fouquet, EREF, Status i EU:s Energiunion.

       Dörte Fouquets presentation hittar du HÄR

 

 
Stephan Volkwein och Wolfgang Hein, Solar Super State Prize 2017.

Stephan Volkweins och Wolfgang Heins presentation hittar du HÄR

Mer information om SolarSuperState Prize finns HÄR

 

 

Utdelning av Solar Super States pris 2017 till Sverige som Energiminister Ibrahim Baylan tar emot

 

 

 
       Brigitte Schmidt, Stephan Volkwein, Wolfgang Hein och Ibrahim Baylan
       Till höger: Ibrahim Baylan tar emot priset

 

 
 

        Ibrahim Baylan  tar emot priset

  


Ibrahim Baylan, Samordnings- och Energiminister.


Ett referat av Ibrahim Baylans tal hittar du HÄR

Förnybar energi 2 2017: Energiminister Ibrahim Baylan: "Nu är det verkstad som gäller" finns HÄR

 

  

      Göran Bryntse och Ibrahim Baylan                                                    Huvudpersonerna bakom Solar Super State Prize 2017


 

  

        Ibrahim Baylan och Ann-Kristine Johansson
        Till höger: Dörte Fouquet och Ibrahim Baylan, Foto: Ann-Kristine Johansson

  

       Ulla Hedman-Andrén, Ibrahim Baylan och Stefan Gsänger        Torgny Kind, Mats Weinesson och Ibrahim Baylan

     

  

        Diskussioner med Ibrahim Baylan                                                  Diskussioner med Ibrahim Baylan

 


Per Ribbing, Elbil på solel eller vindkraft.


Per Ribbings presentation hittar du HÄR

 

   Årsstämman 2017

  

        Göran Bryntse inleder                                                                             Årsstämman
       och Sven-Erik Vänneå är mötesordförande 
 

 

       Årsstämman     Utdelning av SERO:s Energi- och Miljöpris till Hans-Olof Nilsson

  

       Hans-Olof Nilsson får SERO:s Energi- och Miljöpris av Göran Bryntse

       Förnybar energi Nr 2 2017: Hans-Olof Nilsson årets SERO -pristagare.Pionjär inom vindkraft och solenergi
       finns HÄR

   SVIF delar ut sitt Vindkraftspris 2017 till SERO


 

       Göran Bryntse och Fredrik Lindahl                                                  Göran Bryntse, Jeanette Lindeblad och Fredrik Lindahl


        En länk till presentationer m.m. på SVIF:s hemsida finns HÄR

        Förnybar energi Nr 2 2017:SERO tilldelades Svensk Vindkraftförenings pris finns HÄR

        Förnybar energi Nr 2 2017: Idel ädel glada miner på årsmötet finns HÄR
    
       Text och bilder: Sven Bernesson där inget annat anges