Ramavtal Producenter

SERO,SVIF och SVAF har genom sitt gemensamma bolag FEAB (Förnybar Energi Sverige AB) slutit ett ramavtal med NEAS ENERGY A/S . Läs mer på NEAS sida