Smålands Energiförening


En ny lokalförening har bildats inom SERO, SMÅLANDS ENERGIFÖRENING. Föreningen skall verka för en snabbare övergång
till användning av förnybar Energi på ett effektivt sätt.

Initiativtagare och föreningens förste ordförande är Sten Malmström, Vrixlösa 23, 560 34 VISINGSÖ
sten.malmström@sero.se

Förutom Sten ingår följande personer i styrelsen:
Torgny Kindh, v.ordf,  Bäckstugan, 29095 Loftahammar.  mr.kind@environnet.se
Magnus Carlsson,sekreterare, Arvidsbo, 55595 Jönköping   magnus.arvidsbo@telia.com
Peter Lameksson, kassör,  Energicentrum A6 Jönköping. peter.lameksson@energicentrum.se
ArneTervonen,ledamot,   NST AB,  57019 Pauliström,  terves@spray.se
Dahl, Sören, ersättare, Gäddvikshol, 57192 Nässjö.  gaddvik@netatonce.net
Lars Forsberg, ersättare,  Stigby, 56034 Visingsö.  lars.forsberg-vo@telia.com


              Fr. vänster. Sören Dahl, Magnus Carlsson, Torgny Kindt, Sten Malmström, Peter Lameksson, Lasse Forsberg
              och Arne Tervonen
.


                     BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

                Om Du är intresserad att hjälpa till med arbetet för en snabb övergång till förnybar energi och ett effektivare
                sätt att använda våra gemensamma resurser är du välkommen att kontakta Sten Malmström. Tel.0390-405 03
                 eller e-mail. sten.malmström@sero.se