Biokol   Biokol är växtmaterial som har genomgått en pyrolysprocess, dvs upphettats under syrebrist. Resultatet blir en ren
   kolförening som på grund av cellväggarnas ursprungliga uppbyggnad har en mycket stor inre yta. Biokol har många positiva
   egenskaper. Nedmyllad i jord ger det stor vattenhållande förmåga åt jorden. Det håller kvar näringsämnen och hindrar avgång
   av lustgas. Stimulerar bildning mykorrhiza. Biokol fungerar som en kolsänka och kan bidra till att uppnå 2 gradersmålet
   genom  att halveringstiden för biokol är mellan 1000-10000 år i mark.

    Klicka HÄR för att komma till Branschföreningen Biokol Sveriges egen sida