ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM 2015

SEMINARIET

Fredagen bjöd på ett fullmatat program och först ut var Bengt Erik Löfgren som berättade om pellets och den enorma tillgång på energi som finns i rester från skogsbruk och träindustri. Anton Steen berättade om den nyinrättade energikommissionens arbete. Bodil Jönsson talade om "Tiden, alltid denna tiden". Lars Andrén informerade om det senaste på solvärmefronten. Några studenter från Jönköpings tekniska högskola berättade om ett spämnnade projekt om en elbilstävling över den australienska kontinenten. Su - Ping Burman och Lena Lindahl berättade om läget för förnybar energi i Kina respektive Japan. De bjöd också på en mycket uppskattad föreställning om kulturella likheter och olikheter mellan Kina och Japan.
Isadora Wronski,( f.ö. nyinvald som suppleant i SEROs styrelse) representerade här organisationen 100 % Förnybart, och gav en positiv framtidsbild. Allt pekar åt rätt håll!
Lördagen inleddes med ett spännande föredrag av landshövdingen för Jönköpings Län,Minoo Akhtarzand, om alla framsteg på vägen mot hållbarhet som gjorts i hennes län. Eric Söderberg fortsatte med sin information om gengas och Jan-Åke Jacobson från Svensk Vattenkraftförening berättade om den småskaliga vattenkraftens besvärliga situation, men ocjkså om dess fördelar. Andreas Eklund från Ecopar berättade om deras arbete med att ta fram ett rent  och miljövänligt dieselbränsle.
Göran Bryntse berättade hur vi ligger till när det gäller effektivisering och ett effektivare/snålare sätt att använda energi inom olika områden.
På lördagen deladesSEROs energi- och miljöpris ut för sjunde gången. Den här gången till en miljömedveten bonde från Tranås kommun, Mikael Wik. Mer om honom hittar du HÄR
Seminariet avslutades med ett besök hos turbintillverkaren TURAB.

Här hittar du en del av presentationerna från 2015 års SEROseminarium.

 FASTBRÄNSLE ÄR VÅR STÖRSTA ENERGIKÄLLA
Bengt Erik Löfgren

 ENERGIKOMMISSIONENS ARBETE
Jakob Steen
 TIDEN,TIDEN - ALLTID DENNA TIDEN
 Bodil Jönsson
AKTUELLT OM SMÅSKALIG VATTENKRAFT
Jan-Åke Jacobson
 PÅ VÄG MOT 100% FÖRNYBART
 Isadora Wronski
 HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING
 ENERGIEFFEKTIVISERINGAR
 Göran Bryntse
 HYSS - Hybrid Solar System
 Lars Andrén
 Kina - ett land med många möjligheter
 Su-Ping Burman
 Framtidens energi i Östasien
 Lena Lindahl

 

ÅRSMÖTET

För trettiofemte gången samlades SERO-medlemmarna till årsmöte och för att välja styrelse för det kommande året.
Till ordförandeposten blev det ett enhälligt omval av Göran Bryntse. Då Christer Söderberg som varit med i föreningens ledning nästan ända från starten avböjt omval valdes Ann-Kristine Johansson till vice ordförande. Ann-Kristin kommer från Kil i Värmland och är före detta riksdagsledamot .
Som ytterligare förstärkning av styrelsen valdes Mats Weinesson, Isadora Wronski, Martin Nylander samt Göran Sarner ( som ersätter Mats Olsson som representant för EPL - Energi på Lantgård) in som ersättare i styrelsen
Vill du veta mer om de nyinvalda personerna så kan du klicka på deras namn.


HÄR hittar du lite mer bilder från eventet.