Dala Energiförening är en ideell och politiskt obunden förening som vill skapa intresse och öka kunskaperna kring förnybar energi samt verka för att energi­effektiviseringar och ekologiskt vettiga energilösningar tillämpas i praktiken.

Detta gör vi bland annat genom att arrangera medlemsträffar, studiebesök och offentliga föreläsningar samt utskick av digitala nyhetsbrev, tips via mail om spännande evenemang eller artiklar och genom information på vår hemsida.

Dala Energiförening är en lokalavdelning i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) och samarbetar dessutom med företag, energibolag, kommuner, Länsstyrelsen och organisationer som Studiefrämjandet i genomförandet av verksamheten.

Som medlem i Dala Energiförening får du SEROs rikstäckande tidskrift ”Förnybar Energi och energieffektiviseringar” gratis hem i din postlåda, delta i erfarenhetsutbyte på medlemsträffar cirka varannan månad och tillgång till nyhetsbrev och föreningens nätverk.

Är du intresserad av energifrågor och vill bli medlem i Dala Energiförening?
Kontakta i så fall:

Föreningens ordförande Dennis Adås på telefon: 023-296 85 eller via mail: dennis.adas@gmail.com


eller föreningens kassör Roger Björkman på telefon: 0241- 109 99 eller och 070-265 60 78 eller via mail:
info@elbman.se

Medlemsavgiften är 200 kr per år och du hittar mer information om Dala Energiförening på föreningens hemsida: www.dalaenergiforening.se