Södermanlands Energiförening

 Förnybart, småskaligt, energieffektivt och klimatvänlig.....

  Föreningens intresseområden är Solenergi, Vind- och Vattenkraft, Bioenergi, Värmepumpar och Energisparande

Vindkraftverk Vattendrag    


Solenergi

Solen är upphovet till all förnybar energi. Genom solfångare och solceller kan vi ta till vara på en liten del av den flödande energin. Föreningen arrangerar kurser om sol-el och solvärme och lär ut praktiskt hur man planerar och bygger sin egen solvärmeanläggning.

Vind- och Vattenkraft

Elektrisk energi producerad genom vindkraft ökar i Sverige. Föreningen är delägare i framgångsrika vindkraftprojekt på Öland och enskilda kan också bli delägare genom att köpa aktier eller andelar.
Om Du är intresserad av att delta i en studiecirkel om vindkraft eller vill Du bli delägare i ett vindkraftverk, kontakta oss

Bioenergi

Energiskog, skogsbränsle, bränslepellets, flis, ved och biogas är exempel på energislag som intresserar många av våra medlemmar. Genom projekt och studiebesök vill vi sprida kunskap om rätta sättet att elda med ved.

Värmepumpar och Energisparande

Många medlemmar är intresserade av hur man sparar energi i sin bostad. Värmepumpar, effektiva elapparater, isolering och ventilation är också områden som vi arbetar med i föreningen.


Välkommen som medlem!

Medlemsavgifter är 200 kr per år och betalas in på Bankgiro 449-4290
Vill Du veta mer så kontakta gärna föreningens ordförande Roland Gustavsson, Tandlavägen 12, 633 70 HÅLLSTA
Tel. 016-211 40, 070-564 51 09   bjorkulla@bredband2.com


Föreningens styrelse hittar du här 

          

NYHETSBREV

 

Nyhetsbrev mars 2015

Läs brevet här

Nyhetsbrev augusti 2014

Läs brevet här

Nyhetsbrev februari 2014

Läs brevet här

Nyhetsbrev september 2013

 Läs brevet här

  Rapport från InterSolar 2009  Läs mer