SERO och EU
Idag fattas de flesta viktiga beslut, även gällande miljö-, klimat- och energifrågor, av EU.
SERO:s roll är att bevaka, skaffa information och att påverka.
Kanalen för politiskt arbete och påverkan är främst EREF - European Renewable Energies Federation.

 EWEA - European Wind Energy Association,är  den europeiska motsvarigheten till Svensk Vindkraftförening ovch Svensk Solenergiförening motsvarars av Solar Power Europe

 

Länkar:

European Commission / Energy

EU-parlamentet

EU:s webbportal


    Logotyp EREF